ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ: ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Iryna Brushnevska

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування лінгвістичного та комунікативного компонентів мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення. Проаналізовано специфіку досліджень науковцями проявів загального недорозвитку мовлення. Вказано на концептуальні зміни у співвідношенні мовленнєвих та немовленнєвих компонентів у структурі мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Акцентовано увагу на структурованість та спрямованість сучасних корекційних програм та програмно-методичних комплексів на формування компонентів мовленнєвої діяльності в процесі корекційно-розвивального навчання. Вказано на недостатню сфокусованість методичних матеріалів на розвитку складових комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, загальний недорозвиток мовлення, діти дошкільного віку.


Посилання


Андрусишина Л. Є. Психологічні характеристики загальнофункціональних механізмів мовлення у старших дошкільників із ЗНМ. Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: 2007. С.18 – 23.

Брушневська І. М. Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення : автореф. дис. канд. пед. наук.: 13.00.03 ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. Київ, 2018.

Гаврилова Н. С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друк-Сервіс”, 2011. 200 с.

Кислякова Ю. Н., Мороз Л. Н. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи. Минск : НИО, 2007. 248 с.

Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. Ранняя диагностика и коррекция. Москва : Просвещение, 1992. 94 с.

Нищеева Н. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 352с.

Рібцун Ю. В. Науково методичне забезпечення реалізації спеціальної освіти дітей із ЗНМ. Логопед. 2011. № 8 (8) серпень. – С.4-11.

Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: прогр.-метод. комплекс. Київ : Кафедра, 2013. 283 c.

Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс. Київ : Освіта України, 2011. 292 с.

Соботович Е. Ф. Нарушения речевого развития у детей и пути их коррекции. Київ, 1995. 203с.

Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс. Київ : Актуальна освіта, 2007. 120 с.

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- методические рекомендации. Москва : Дрофа, 2009. 189с.

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. Коррекция нарушений речи. Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Москва : Просвещение, 2010. 271с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована