КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ

Olga Mykoliuk

Анотація


У статті розглядається комунікативний підхід як один із найуспішніших методів викладання англійської мови на сьогоднішній день. Досліджуються головні принципи застосування цього методу як з боку викладачів, так і з боку студентів. Надаються певні рекомендації для викладачів, наводяться приклади видів діяльності студентів на заняттях, розглядаються типи навчання іноземної мови, що асоціюються з комунікативним підходом. Стаття містить навіть критику та недоліки такого підходу. Організації ефективної мовленнєвої діяльності на уроці сприяє комунікативний підхід у навчанні, що передбачає необхідність побудови навчального процесу як моделі спілкування. Суть даного підходу в тому, що правила, слова і вирази не вивчаються через спеціальні вправи, а засвоюються в процесі комунікативної діяльності. Тут одночасно розвивається швидкість мовлення і відпрацьовуються мовленнєві зразки і структури. Комунікативний метод, в першу чергу, потрібен для того, щоб зняти страх перед живим спілкуванням. Людина, у якої відсутні побоювання з приводу того, що його не зрозуміють, легко зможе знайти спільну мову в чужій країні, володіючи стандартним набором граматичних конструкцій і маючи словниковий запас до 1000 слів. Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу “Іноземна мова”. Останнім часом більшість викладачів ставлять перед собою питання, який підхід у навчанні іноземній мові буде найкращим. Необхідно виділити комунікативний підхід, тому що головним його напрямом є навчання мовлення в умовах спілку­вання. Цей підхід визначився в результаті осмислення наукових досягнень в галузі лінгвістики, зокрема комунікативної лінгвістики, психології та теорії діяльності. Комунікативний підхід є досить ефективним, тому він потребує подальшого вивчення та розвитку.

Ключові слова. Комунікативний підхід, іноземна мова, методи викладання англійської мови, розмовна англійська мова, вільне володіння іноземною мовою, типи навчання іноземної мови, комунікативна компетенція, цільова мова, носій мови.


Посилання


Communicative Approach. Retrieved from: http://www.aber.ac.uk

Communicative Approach in English Teaching. Retrieved from: http://download.ahedu.cn

Communicative Language Teaching. Retrieved from: http://en.wikipedia.org

Gill Hart. English Teaching: What is the Communicative Approach? Retrieved from: http://socyberty.com

Methods of Teaching Foreign Languages. Retrieved from: http://en.wikipedia.org

The PPP Approach to Communicative Language Teaching. Retrieved from: http://www.englishraven.com

Types of Learning Associated with the CLT Approach. Retrieved from: http://www.englishraven.com


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована