ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Liubov Kanishevska

Анотація


У статті визначено та схарактеризовано фактори, що ускладнюють процес формування безпеки життя у старшокласників: вплив групи; особливості емоційної сфери; потреба в соціальному визнанні і факті дорослішання; віддаленість від батьків; доступність, популяризація тютюнових, алкогольних, наркотичних речовин через рекламу; негативний вплив молодіжної субкультури; потреба у прояві власної індивідуальності та неможливості її задовольнити; спадковість; сімейне неблагополуччя тощо. Визначено шляхи формування безпеки життя у зазначеного контингенту школярів, а саме: розроблення та впровадження у позаурочну діяльність закладів загальної середньої освіти авторської програми “Збережи себе сам”; залучення старшокласників до здоров’язбе­режувальної діяльності, спрямованої як на формування, збереження і зміцнення власного здоров’я, так і здоров’я інших; педагогічна підтримка старшокласників.

Ключові слова: безпека, небезпека, безпека життя, старшокласники; здоров’язбе­режувальна діяльність. 

Посилання


Безпека [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http : //nuczu.edu.ua/files/books/ bezpeka_gitted/bezpeka_gitted%2014.pdf

Безруких М. М. Здоровьесберегающая школа / М. М Безруких. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2004. – 240 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: [у 2-х кн.] – Кн. ІІ. : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Битенский В. С. Наркомания у подростков. / В. С. Битенский, Б. Г. Херсонский, С. В. Дворяк и др. – К. : Здоровье, 1989. – 216 с.

Данченко С. П. Практикум в курсе “Основы безопасности жизнедеятельности” как условие адаптации учащихся к экстремальным ситуациям : дисс. … канд. пед наук / С. П. Данченко. – Санкт –Петербург, 2004. – 168 с.

Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до життєдіяльності у відкритому суспільстві (вихідні концептуальні положення) / Л. В. Канішевська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 15. – Кн 2. – С. 88–97.

Канішевська Л. В. Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів / Л. В. Канішевська. // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. Херсон КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2012. – Вип. 16. – С. 213–220.

Kanishevska Liubov. The formation of the immunity to the use of psychoactive substances by senior teenagers as the tendency of the formation of the life safety / Liubov Kanishevska. // Topical is suesо feducation: Collective monograph. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. Р. 231–243.

Кон И. С. Психология старшеклассника / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1982. – 207 с.

Лящук О. С. Профілактика шкідливих звичок в учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: дис. … канд.. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О. С. Лящук. – Умань, 2017. – 246 с.

Максимова Н. Ю. Соціально-психологічний аспект адиктивної поведінки підлітків та молоді. / Н. Ю. Максимова, С. В. Толстоухова. – К., 2000. – 200 с.

Оржеховська В. М. Формування здорового способу життя: стратегія розвитку / В. М. Оржеховська // Науковий світ. – 2008. – № 10. – С. 28–30.

Пивний алкоголізм : симптоми, ознаки, наслідки та лікування – Режим доступа : http : // hollydolly.com.ua/pivnij-alkogolizm-simptomi-oznaki-na.html

Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем / ред. Андреевой Т. И., Красовского К. С. – К., 2000. – Ч. 1. – 140 с.

Худяков А. В. Клинико-социальные аспекты формирования и профилактика зависимости от психоактивних веществ у несовершеннолетних: автореф. дис. … д-ра. мед. наук : спец. 14.00.45; 14.0018 “Наркология”, “Психиатрия” / А. В. Худяков; Ивановская государственная медицинская академия. М., 2003. – 37 с.


Повний текст: PDF
18 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована