СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ У МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ (1991-2019 РР.)

Iryna Verbii

Анотація


У статті проаналізовано суспільно-гуманітарні дисципліни у морських навчальних закладах як засіб реалізації соціокультурної складової освіти у 1991-2019 рр. Розглянуто нормативно-правову базу відповідно до якої регулювався перелік дисциплін та їх належність до нормативних чи вибіркових. З’ясовано, що у незалежній Україні важливим завданням була гуманітаризація освіти тому кількість суспільно-гуманітарних дисциплін почала збільшуватись. Так, у відповідності до Інструктивного листа міністерства освіти України №1/9-64 від 19.05.1993 р. “Про викладання соціально-гуманітарних дисциплін” у навчальні плани додавався ряд соціально-гуманітарних дисциплін. Охарактеризовано дані дисципліни на основі збережених у архіві навчальних програм Херсонської державної морської академії та Морського коледжу.

Ключові слова: суспільно-гуманітарні дисципліни, морський навчальний заклад, соціокультурна складова освіти, нормативні, вибіркові дисципліни.


Посилання


Навчальні плани на 1999-2000 навч.рік. Державний архів Херсонської області. Ф Р-. Оп. 4. Спр. 495. 47 арк.

Навчальні програми із загальноосвітніх дисциплін 2000-2007 р.р. Державний архів Херсонської області. Ф. Р-. Оп. 1. Спр. 18. 206 арк.

Про внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 р. №642 № 831 від 25.08.2010: наказ МОН від 25.08.2010 № 831 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0831290-10

Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93/ed19930602 (дата звернення 26.08.2019).

Про стан запровадження Закону України про мови у навчальних закладах Херсонської області. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 4, 1993. С. 3-6.

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навчальний посібник. Київ: Академія, 2011. 222 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована