ПАСТИРСЬКА ПЕДАГОГІКА: ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА

Nataliia Mukan, Oksana Blavt

Анотація


У статті розглянуто питання доцільності пастирської педагогіки. За результатами аналізу установлено, що  такий вид педагогіки  підтримує суспільство й вважається, що  держава повинна бути зацікавленою у педагогічній пастирології і всіляко підтримувати її функціонування. Метою дослідження є визначення засад пастирської педагогіки, розкриття та обґрунтування її основних компонентів. Узагальнено базові основи, на яких ґрунтується пастирська педагогіка. Запропоновано дефініцію пастирської педагогіки. Виокремлено та обґрунтовано її компоненти: онтологізація, деонтологізація, етизація, культурологізація, соціалізація, олюднення людини. Установлена доцільність запровадження пастирської педагогіки у дошкільних, шкільних та закладах вищої освіти, як інноваційної програмної технології.

Ключові слова: пастирська педагогіка, богослів’я, онтологізація, деонтологізація, етизація, культурохогізація, соціалізація, олюднення людини.


Посилання


Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грещанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, современний литератор, 2001. – 1312с.

Європейський словник філософій: Лексикон. неперекладностей. Пер. з франц. – Т. 2. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 488с.

Коментар до Конституції України / Ред. колегія, голова Опришко В. Ф. –Київ, 1996. – 378с.

Православная энциклопедия. Т. 54. – М: Церк.-науч. центр “Православ. энцикл.”, 2019. – 752с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колядного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

Ринекер Ф. Библейская энциклопедия Брокгауза/ Ф.Ринекер, Г. Майер; [пер. с нем. В. Иванова и др.]; под ред. В. Цорна. – Кременчуг: Християнская зоря, 1999. – 1120с.

Стружевський В. Онтологія / пер. з пол. К. Новікової. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського – 2014. – 312с.

Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. 22-е, новое, переработ. изд. под. ред. Г. Шинкаффа. Пер. с нем. / Общ. ред. В. А. Малинина. – М.: Республика, 2003. – 575с.

Філософський енциклопедический словник / Під ред. В. І. Шинкарука. – К.: Абрис, 2002. – 744с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована