СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Oxana Boichuk-Tovsta

Анотація


Стаття присвячена питанням соціального здоров’я студентів-медиків. Соціальне здоров’я розглянуто з позиції культури здоров’я студентів, з міждисциплінарного характеру тощо. Розв’язання питань здоров’я вимагає врахування цілого ряду чинників, до яких належать правові, сімейні, освітньо-виховні,, медичні, юридичні, культурологічні, екологічні.

Ключові слова: здоров’я, соціальне здоров’я, студент, культура здоров’я, збереження здоров’я, соціальний ресурс.


Посилання


Андросюк Г., Штик О. Соціальне здоров’я українського суспільства / Молодь і ринок №1 (72), 2011 С. 29-32.

Власов Г. Охорона здоров’я студентів вищих медичних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-10/09vgvspp.pdf (дата звернення 29.10.2019)

Галецька І. Психологія здоров’я: теорія і практика / І. Галецька, Т. Сосновский. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 338 с.

Зобов Р. Актуальные проблемы исследования соціального здоровья / под ред. Р. А. Зобова, А. А. Козлова. – СПб : Химиздат, 2004. Ч. 1. 168 с.

Керецман А., Палко А. Аналіз стану здоров’я студентів-медиків у залежності від біологічнихфакторів і способу життя протягом 2010 – 2012 років Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”, випуск 1 (46), 2013 р. С. 162-166.

Кривошеєва Г. Формування культури здоров’я студентів університету: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. –Луганськ, 2001. 20 с.

Макаренко В. Культура здоровья как приоритетная задача общественного развития молодежи / В.К. Макаренко, О.Д. Григорьева, Ж.В. Тома // Спортивный психолог. – 2009. №2 (17). С. 63 – 67.

Приступа Е. Педагогическая диагностика личностного социального здоровья ребёнка. URL: http://www.psyh.kiev.ua (дата звернення 29.10.2019)

Соколова Т. Здоровье населения в социальном контексте (на примере работников ДВЖД) : автореф. дис. … канд. социол. наук. – Хабаровск, 2005. 20 с.

Усманов И. Здоровье молодежи как общественная ценность в современном российском обществе (социально-философский анализ): автореф. дис. на соискание учен. степени философ. пед. наук:спец. 09.00.11 “Социальная философия”. – Уфа, 2008. 20 с.

Ушаков И. Современные проблемы качества жизни студентов / Гигиена и санитария. – 2007. №2. С. 56–58.

Ушакова Я. Здоровье студентов и факторы его формирования / Вестник нижегородского университета. – 2007. №4. С. 197 – 202.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована