ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ТВОРЧОЇ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Galyna Boryn

Анотація


У статті проаналізовано актуальні погляди на професійну підготовку майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти. Виокремлено основні напрями удосконалення підготовки студентів спеціальності “Дошкільна освіта” в контексті художньо-конструктивної діяльності вихованців. Охарактеризовано особливості художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку та окреслено зміст та напрями підготовки майбутніх педагогів в означеному напрямі на основі діяльнісного підходу.

Ключові слова: художньо-конструктивна діяльність, розвиток, підготовка майбутніх вихователів, творчість, дитина, педагог.


Посилання


Борин Г. В. Художньо-естетичний розвиток дітей: напрями удосконалення підготовки майбутніх педагогів до взаємодії з сім’ями вихованців / Г. В. Борин // Освітній простір України. – 2018. – №12. – С. 56-61.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2008. – 278 с.

Вишневський О. Українська освіта на шляху реформ. Актуальні питання сучасної української освіти і змісту виховання Статті. Нариси. Концепції / О. Вишневський. – Дрогобич, 2009. – 72 с.

Падалка Г. М. Учитель, музика, діти / Г.М. Падалка – К.: Муз. Україна. 1982. – 144 с.

Сотська Г. І. Образотворче мистецтво як засіб розвитку особистості / Г. І. Сотська // Мистецтво у розвитку особистості : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – С. 137–146

Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: монографія / за ред. Г.В. Терещука / В. М. Чайка. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 275 с.

Якса Н. В. Основи педагогічних знань / Н.В. Якса. – Навчальний посібник. – Київ.: Знання, – 2007 – 358 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована