ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МОЛОДШОГО ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Dmytro Іshchenko, Yuliia Adamchuk

Анотація


У статті наведена характеристика та опис особливостей формування функціональних компетенцій молодшого персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у процесі базової підготовки та підвищення кваліфікації в ході навчання у Головному центрі підготовки персоналу ДПСУ. Відповідні компетенції включають в себе базові компетенції, необхідні для усього масиву молодшого персоналу прикордонної служби та додаткові функціональні компетенції, які необхідні для виконання обов’язків на кожній окремій посаді. Майбутній перелік функціональних компетенцій містить їх визначення  для кожної посади ДПСУ. Оскільки вони становлять основу для просування по службі, вони мають бути взаємопов’язаними таким чином, щоб оцінка забезпечувала бачення наскільки прикордонник буде відповідати компетенціям на іншій рівнозначній або на вищій посаді.

Ключові слова: компетентність, компетенції, функціональні компетенції, молодший персонал.


Посилання


Аналітичний звіт про виконання 1 – го етапу впровадження кадрової компоненти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Інноваційний підхід до кар’єрного росту” (“ІНКА”); за ред. Г. Шрома. / Г. Шром. ¬– Київ, 2013. – 108 с.

Діденко О. В. Професійна компетентність офіцера-прикордонника: сутність поняття. Освітньо-наукове забезпечення діяьністі правоохоронних органів і військових формувань України : тези VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції / О. В. Діденко. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2015. – 636 с.

Організаційно-методичні рекомендації щодо організації оперативно-службової діяльності відділень інспекторів прикордонної служби : затв. Першим заступником Голови Держ. прикрдон. служби України. – Київ, 18 січ. 2018 р.

Равен Д. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация / Д. Равен. – Москва: Когито-Центр, 2002. – 396 с.

Робоча навчальна програма підготовки за спеціальністю “Молодший інспектор прикордонної служби” в рамках проекту “Нове обличчя кордону”. – Черкаси, 2018. – 83 с.

Сарафанюк Е. І. Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Е. І. Сарафанюк. – Одеса, 2005. – 22 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми непереривної професійної осіти: тезариус наукового дослідження / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова // наук. Видання НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, МОН, Маріупольський держ. Гуманітарний ун-т. – Київ: Видавничий Дім “ЕКМО”, 2010. – 362 с.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: монографія / О. В. Торічний. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2012. – 536 с.

Торічний О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності / О. В. Торічний. – Хмельницький: Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2016. – Випуск 1.

Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлифорд: пер. с англ. – Москва: HIРРО, 2003. – 228 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована