ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Оlexandra Kuzenko, Elvira Kindrativ, Natalia Chuiko, Zoriana Guryk, Viktor Kostiuk, Ivan-Andrii Kondrat

Анотація


Стаття присвячена проблемам формування універсальних компетентностей майбутніх лікарів – патологоанатомів засобами художньої літератури. Автори наголошують на актуальності формування як спеціальних (специфічних, предметно-професійних) компетентностей, так і базових (провідних, ключових, універсальних). Універсальні компетентності студентів-майбутніх патологоанатомів включають особистісні якості й здібності, зокрема, ініціативність, здатність до налагодження професійної комунікації на засадах толерантності, уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінювати результати професійної діяльності, вміння аргументувати особисту точку зору тощо.

Наголошується, що завдяки ознайомленню майбутніх патологоанатомів із медичною проблематикою в різних жанрах художньої літератури, насамперед, сформованому образу лікаря, а також вивченню творчого доробку письменників-медиків відбувається формування уявлення про медичну професію,  яка потребує усвідомлення максимальної відповідальності за свої дії, систематичного психологічного й фізичного навантаження, готовності вирішувати неординарні, нестандарті завдання. Художній опис хвороби та смерті  в літературних творах яскраво доповнюють їх сюжетну лінію. Проаналізувавши твори М. Булгакова, В. Стефаника, М. Коцюбинського, О. Кобилянської,  автори статті наголошують на необхідності використання творів художньої літератури в формуванні універсальних компетентностей студентів-майбутніх патологоанатомів.

Ключові слова: універсальні  компетентності, професійна підготовка майбутніх медиків, художня література, паталогічна анатомія.


Посилання


Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу у педагогіці.– К.: Виховання і культура №12 (17,18)–2009 р.– С.5–7., с. 5

Булгаков М. О. Записки юного лікаря. Режим доступу: https://royallib.com/book/bulgakov_ mihail/zapiski_yunogo_vracha.html.

Булгаков М.О. Морфій. Режим доступу: https://royallib.com/book/bulgakov_mihail/morfiy.html.

Галузяк В.М., Тихолаз С.І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: Монографія.– Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016.– 228 с.

Гуцан Л. А. Компетентнісний підхід у сучасній освіті // Електронний ресурс. Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua/2349/1/Gutsan_50025.pdf).

Земля: Повість. Серія “Класна література” / Кобилянська О. – К., 2020. – 318 с., тв. пал., (ст. 12 пр.).

Коцюбинський М.М. Режим доступу: https://royallib.com/book/kotsyubinskiy_mihaylo/ tn_zabutih_predkv.html

Лалак Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема // Рідна школа.– 2009.– № 5-6.– С. 17-22.

Медицина і художня культура. Примірна програма курсу за вибором підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 222 “Медицина” /Укл. Кузенко О.Й.–. Київ, 2018. 18 с.

Овчарук О.В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти // Стратегія реформування освіти України. – Київ.: К.I.С.2003. – 295 с.

Cтефаник В.С. Виводили з села. Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/books/ printit.php?tid=2316

Стефаник В.С. Сама-Самісінька Режим доступу: https://royallib.com/book/stefanik_vasil/ odnaodineshenka.html.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована