ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Nataliia Gargaun

Анотація


У статті розглядається формування економічної культури особистості. Висвітлюються функції економічної культури. Серед наукових робіт особливу увагу привертають дослідження, в яких на інтегративній основі вирішуються проблеми формування економічної культури, економічної соціалізації, економічного навчання та виховання. Наголошується на різних поглядах учених щодо економічної культури.

Ключові слова: економічна культура, особистість, учені, підходи, досвід.


Посилання


Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, с.380.

Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978.

Eкономічна енциклопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/38/53397/379142.html

Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки теории / Отв. ред. А.Г.Аганбегян. – Новосибирск, 1991. – С.111-112.

Рижиков В.С. Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу // Економічна теорія та історія економічної думки. – 2015. – № 1(163). – С.52-58.

Джагаева, Татьяна Ерастовна. Формирование экономической культуры личности в условиях региональной образовательной системы: на примере Республики Южная Осетия: Дисс…. докт. пед. наук: 13.00.01. – Владикавказ, 2006. – 440 с.

Владыка М.В. Формирование основ экономической культуры старшеклассников: Автореф. … дис. канд. пед. наук. – Белгород, 1998. – 24 с.

Медянцева С.Г., Кавкаева Н.В.. Экономическая культура студентов в условиях рыночной экономики // Знание. Понимание. Умение. – 2005 – No 4. – С.74 -83.

Борисов Е.Ф., Волков Ф.М. Основы экономической теории. – М.: Высшая школа, 1993. – 224 с.

Булавенко С.Д. Проблеми формування економічної культури / С.Д.Булавенко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Київ : КІБіТ, 2009. – № 1. – С. 6 – 13.

Кушнірик О. Система соціального партнерства в підготовці кваліфікованих фахівців // П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева: матеріали V міжнародної наукової конференції (Київ, 7-8 вересня; Миколаїв, 9-10 вересня 2011 р.). – У 2-х т. – Т.2. Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – С.284-291.

Мищенко О.О. Соціально-психологічні детермінанти економічної культури студентської молоді: Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Олена Олександрівна Мищенко. – Київ, 2011. – 21 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована