ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА

Оlexandra Kuzenko, Kateryna Lysenko-Gelembiuk

Анотація


Оновлення змісту дошкільної освіти в умовах демократизації та духовного відро­дження українського суспільства актуалізує необхідність забезпечення сприятливих умов для соціального розвитку та самовдосконалення особистості, починаючи з дошкільного віку. Результати аналізу психолого-педагогічних досліджень дозволяють визначити напря­ми соціалізації дитини дошкільного віку провідне місце, серед яких належить: 1) забез­печенню адаптації дитини до соціального середовища, введення дитини в світ людських взаємин, формування у дітей відкритості до суспільства; 2) сприянню динаміці і розвитку самоусвідомлення, що дозволить дитині змінювати уявлення про себе і ставлення до себе у процесі життєдіяльності, формування готовності до сприймання соціальної інформації, виховання навичок соціальної поведінки; 3) формуванню в дитини  життєвої позиції, допомога у самореалізації в суспільстві. Передусім це стосується виховання усвідомленого ставлення до себе як вільної самостійної особистості та до своїх обов’язків, що визначається зв’язками з іншими людьми, бажання пізнавати людей, робити добрі вчинки.

Ключові слова: соціальна компетентність, дошкільне дитинство, соціалізація.


Посилання


Авраменко О. Соціалізація дошкільника крізь призму педагогічних поглядів маріїмонтессорі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань, 2014. – Ч. 3. – С. 8-14.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 2012. – №7. – С.4-19.

Голованова Н.Ф. Педагогические основы социализации младшего школьника: Дисс. ... д-ра пед. наук. – С.-Пб., 1996. – 327 с.

Докторович М.О. Соціальна компетентність особистості: ознаки, функції та етапи формування// Електронний ресурс: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_48/86.pdf

Дурманенко О. Розвиток соціальної компетентності дошкільників у процесі спілкування з дорослими // Молодь і ринок №7 (138), 2016 .– С. 54-59

Кузьменко В. Д. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку / Кузьменко В. Д. // Дошкільне виховання. – 2001. – №9.- С. 15, 18-20.

Максимова О. О. Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі / О. О. Максимова // Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільский : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 229-234.

Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 2. – 670 с.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована