СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПРОГРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДИХ СІМЕЙ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Galyna Mykhaylyshyn, Myroslava Dovga

Анотація


В процесі суспільних змін відбулося погіршення соціокультурних умов життєдіяльності різних категорій осіб (в нашому випадку молодих сімей), що спричинило низку невирішених соціальних проблем. Адже, однією із важливих проблем є низький рівень правових знань молодих людей, що проявляються у неготовності до побудови та спільного сімейного життя. Тому робота з молодими сім’ями має бути спрямована на аналіз, прогноз та надання правової допомоги шляхом навчання, інформування та консультування з питань прав, обов’язків та відповідальності членів молодих сімей у різних видах діяльності, знайомство з пільгами, законодавчими і нормативними документами тощо. Саме така діяльність сприятиме зміцненню статусу молодої сім’ї, підвищить її соціальну значущість у суспільстві, що позитивно позначиться на підвищенні народжуваності та добробуту молодих сімей і зменшення кількості розлучених молодих сімей (413 молодих сімей із 590 сімей загалом за статистичними даними Головного територіального управління Юстиції в Івано-Франківській області управління державної реєстрації відділу РАЦСу у 2018 р.). Для вирішення низки проблем молодих сімей, які виникли в результаті цих змін нами розкрито суть та особливості соціального проектування, проаналізовано та показано важливість соціального проекту для подолання проблем молодих сімей на основі чітко зазначених статистичних даних з відділу РАЦСу Івано-Франківської області. Розглянуто різні концептуальні положення поняття соціального проектування та соціального проекту і запропоновано їх авторські визначення. Також розроблено соціальний проект для подолання проблем молодих сімей у Івано-Франківській області шляхом створення Мобільної групи з надання соціально-правової та психологічної допомоги молодій сім’ї.

Ключові слова: соціальне проектування, соціальний проект, Мобільна група з надання соціально-правової та психологічної допомоги молодій сім’ї.


Посилання


Антонова О. Соціальне проектування в теорії державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування / А. Антонова. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 3-12.

2.Дрідзе Т. М. Орлова Э. А. Основы социокультурного проектирования / Т. М. Дрізде, Э. А. Орлова. – Москва: Российский институт культурологии, 1995. – 148 с.

Зарецький А. Д., Иванова Т. Е. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная практика: учебное пособие / А. Д. Зарецький, Т. Е. Иванова. – Краснодар: КСЭИ, 2012. – 231 с.

Звєрєва І. Д. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / І. Д. Звєрєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 147-160.

Киричук В. О. Технології проектування в практиці роботи загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аспект: посібник / В. О. Киричук. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 336 с.

Коган М.С. Метод проектов и условия его эффективного применения в воспитательной работе / М. С. Коган. [Електронний ресурс].: – Режим доступу: http://www.websib.ru/vospitanie/04-05/metod 1/htm/.

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебное пособие / В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2001. – 416 с.

Ланде Д. В., Фурашев В. М., Юдкова К. В. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посіб. / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2014. – 220 с.

Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие. 3-е изд. / В. А. Луков. – Москва: Флинта, 2003. 240с.

Тюптя Л. Т. Іванова Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Т. Тюптя, Л. Т. Іванова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 408 с.

Пометун О.І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник / О. І. Пометун – Київ: Департамент, 2003. – С. 327-333.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована