СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Tamara Marchii-Dmytrash

Анотація


У статті обґрунтовано сучасний стан реалізації принципу наступності у підготовці дітей до навчання в школі. Акцентовано на важливості особистісного розвитку дитини, зосередженості навчально-виховного процесу на потребах її навчання і виховання. Конкретизовано і розмежовано поняття “підготовка до школи”, “готовність до школи” та “шкільна зрілість”. Визначено, що однією з важливих якостей педагога в контексті реалізації принципу наступності є вміння діагностувати – доброзичливо, цілеспрямовано, вибірково спостерігати за дитиною у різних видах діяльності, використовуючи індивідуальні навчальні, ігрові завдання, в яких будуть проявлятися  специфічні риси її особистості (навчальні уміння, мотивація, витривалість, пам’ять, самоорганізація, креативний підхід до вирішення завдань), а також узагальнювати факти, нагро­маджувати й аналізувати дитячі роботи упродовж тривалого часу.

Ключові слова: принцип наступності, заклад дошкільної освіти, початкова школа, дитина дошкільного віку, молодший школяр, підготовка до навчання в школі, шкільна зрілість, готовність до навчання в школі.


Посилання


Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249. URL: http: // mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/nastupnist/recomendazii.doc.

Садова Т. Пізнавальна активність як умова формування інтелектуальної готовності дошкільників до шкільного навчання. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць (спецвипуск): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти”. 17–18 травня 2007 року / за заг. ред. проф. В. Сипченка. Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. 415 с.

Формування мотивів навчання. URL: http: // www.info-library.com.ua/books-text-4277.html.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована