ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Nataliia Matveieva

Анотація


Н.Матвеєва наголошує на тому, що мова забезпечує потреби особистості у спілкуванні, ознайомленні з навколишнім світом, нормами взаємодії між людьми, реалізації власних задумів та потреб. У статті проаналізовано основні чинники впливу на появу порушень мовлення у дітей. Автор розглядає різні аспекти проблеми виникнення мовленнєвих порушень, а саме: біологічний, соціально-психологічний, педагогічний. Акту­алізується необхідність родинного виховання на усталених традиціях українського народу, збереження звичаїв та морально-етичних цінностей, які загалом дозволяють розвинути мовлення особистості на відповідному рівні. Стаття розкриває основні вимоги Державного стандарту щодо навчання осіб із порушеннями мовлення, а також визначає чіткі завдання задля підвищення ефективності та якості навчання учнів.

Ключові слова: спілкування, мовлення, мова, соціалізація, розвиток, мовленнєвві порушення, корекція, успішність.


Посилання


Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-ге вид., стереот. К.: Вид. центр “Академія”, 2009. 334 с.

Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посібн. Вид. доп. і переробл. Вид. група “Атопол”, 2011. 274 с.

Кононенко В.І. Етнолінгводидактика. Івано-Франківськ, 1998. 156 с.

Концепція Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами//Дефектологія. 1999. № 4. С. 8 – 11.

Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності. Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 1999. 60с.

П’ятницька В.В. Читання в радість // Обдарована дитина. 2011. №7. С. 11-15.


Повний текст: PDF
18 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована