Освітній простір України

У журналі "Освітній простір України" вміщено науковий доробок українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі його глобалізації та інтеграції. Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також на всіх читачів, для яких означені проблеми становлять науковий інтерес.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №20663-10463Р від 15.04.2014 р.

Постанова Міністерства освіти і науки України про включення журналу до переліку наукових фахових видань ВАК України № 1328  від 21.12.2015 р.

ISSN 2521-6252 (Online) ISSN 2409-9244 (Print)

 Зображення домашньої сторінки журналу


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована