№ 13 (2018)

Зміст

Історія педагогіки

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАЦЬ М. Г. СТЕЛЬМАХОВИЧА PDF
Tetiana Atroshchenko 7-12
ПРИНЦИП НАСТУПНОСТІ У РУСЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА PDF
Nelly Lysenko 12-20
ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ ЗАРУБІЖЖЯ У СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Iryna Rozman 21-28
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (КІН. ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.) PDF
Halyna Sivkovych 28-35

Вища школа

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Galyna Bilavych 36-42
ОСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ КУЛЬТУРОЛОГАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Nadiia Voronova 43-48
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Nataliia Kyrsta 49-54
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА PDF
Liudmyla Kozak 54-60
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ ЗА СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНИМ ПІДХОДОМ PDF
Maryna Kononova 61-65
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ PDF
Yuliia Maksymiv, Svitlana Chupakhina 66-76
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Nataliia Matveieva 76-82
АКТУАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Oxana Rogulska 82-88
ПЕТАНК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ PDF
Anna Tamozhanskaya, Elena Miatyha, Nataliia Goncharuk, Larysa Ulaieva 89-97
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Svitlana Chupakhina 97-108
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Larysa Shevtsova, Liubov Bashmanivska 108-114

Теорія виховання

ВИХОВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Leonida Pisotska 115-119
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВОЇ ГРИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Olga Puio 120-126
ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОЗНАКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИХОВАТЕЛЯ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Tetiana Tanko 126-132
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА ЯК СУБ’ЄКТА МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Fan Chzhensiuan 132-138
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Elena Gomonyuk 139-146
ВІТАЛЬНО-ЧУТТЄВІ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ – СУБ’ЄКТА, НОСІЯ І ТВОРЦЯ ЦІННІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Oleksandra Lysenko 146-153

Теорія навчання

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Svitlana Kravets 154-159
ПРОФЕСІОГРАМА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РУСЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Оlexandra Kuzenko, Liudmyla Matsuk 160-166
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Oleksandra Lysenko, Olha Kaminska 167-172
ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ PDF
Oleksandra Lysenko, Vitaliia Trynchii 172-179
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Iryna Novoseletska 179-186
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПЛОЩИНІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ PDF
Olexandr Slobodianyk 187-192


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована