№ 12 (2018)

Зміст

Історія педагогіки

ВПЛИВ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НА ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Hanna Bielienka 7-14
СУЧАСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ШЛЯХ ВІД ТРАДИЦІЙ – ДО ІННОВАЦІЙ PDF
Nelly Lysenko 14-25
ПРОФЕСІЙНA ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ PDF
Olga Loboda 25-30
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. PDF
Liudmyla Romanovska 30-36
ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ: УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ДІТЕЙ, ЯКІ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ ТА ПЕРСПЕКТИВАХ PDF
Mariana Shupiana 36-41

Вища школа

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЛЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ PDF
Nataliia Bakhmat 42-48
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДІАГНОСТИКА PDF
Iryna Bey 49-55
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ PDF
Galyna Boryn 56-61
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ: АКТУАЛЬНІ ВИМІРИ PDF
Nataliіa Bhinder 62-71
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Oksana Domaniuk 70-77
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЛЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД PDF
Nataliia Zakharasevych 78-83
РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГІСТРА ПРАВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗВО PDF
Lyubov Zelisko 83-90
ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ PDF
Yaroslav Zoriy 91-98
ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Oksana Kilichenko 98-106
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦЯ PDF
Myroslav Kushniruk, Andrii Melnyk 107-112
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” ДО УЧАСТІ В СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ PDF
Nadiіa Lazarovуch 112-116
ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗДО: МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Oleksandra Lysenko 117-124
ПОЗААУДИТОРНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Oleg Lisovets 124-130
СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Tetіana Potapchuk 130-137
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Larysa Prysiazhniuk 137-144
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Oxana Rogulska 145-155
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Tetіana Stambulska 155-159
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ PDF
Natalііa Tararak 159-165

Теорія виховання

СІМ’Я ЯК СУБ’ЄКТ УСПІШНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ PDF
Olga Kovalchuk, Olga Andrukhova 166-172
ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Nadiіa Kravets 172-178
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ В ПЕРІОД ЮНОСТІ PDF
Kateryna Lysenko-Gelembiuk 178-185
ВПЛИВ ПРИРОДИ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА: СТАН ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Oleksandra Lysenko, Liubov Svityk 186-191
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 191-197
СПАДКОВІСТЬ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ´Я ДИТИНИ PDF
Nadiіa Trush 198-202

Теорія навчання

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ PDF
Nadiya Ashytok 203-207
СТРАТЕГІЇ ТА ПРИЙОМИ ВТІЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ НАВЧАННЯ ВАК В РАМКАХ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ PDF
Olesia Yehorova, Oleksandra Bila 208-214
ІННОВАЦІЇ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Oleksandra Lysenko, Bohdana Ivasyk 215-221


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована