№ 14 (2018)

Зміст

Історія педагогіки

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ США PDF
Тetyana Horokhivska 7-12
АКТУАЛЬНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ У РУСЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО PDF
Tatiana Kominarets 13-21
ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Svitlana Martynenko 22-30
ОСВІТА АВСТРІЇ: ІСТОРИЧНІ АКЦЕНТИ РОЗВИТКУ PDF
Marianna Marusinets 30-38
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ PDF
Lyudmyla Melnychenko 38-44
РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ФОРМ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Liudmyla Mova 45-51
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА РИТОРИЧНА ШКОЛА PDF
Lidiia Tkachenko 51-57

Вища школа

ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ПРОГРАМІСТІВ ДО ФАХОВОГО САМОУДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Irina Varava 58-64
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ PDF
Anastasiia Varenychenko 64-69
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Kateryna Volynets 69-76
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Nadiya Lazarovich 76-81
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Marianna Marusinets 81-88
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Оlexandra Kuzenko 88-96
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГА: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
Yuliya Nenko 96-101
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Olga Plakhotnik, Oleg Plakhotnik 102-108
ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИК PDF
Lesia Potapkina 108-114
ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Lyudmila Sebalo 114-120
МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ PDF
Viktoriia Synyshyna 121-126
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ, ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Tetiana Tanko 126-134

Теорія виховання

ПАРИТЕТНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЧИННИК СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Iryna Bey 135-141
УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Larusa Harashchenko 141-146
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Olena Gomonyuk 146-154
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА PDF
Nina Zvierieva 155-159
КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ PDF
Marianna Matishak 160-166
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Natalііa Tararak 166-172
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ У РУСЛІ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Mariana Shupiana 172-177

Теорія навчання

АНГЛІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС: КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ТЕРМІНІВ PDF
Nataliia Kishchenko, Yulia Tsymbal 178-183
НАПРЯМИ ПРОЕКЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ : ВЕКТОР ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Nelly Lysenko 184-190
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА PDF
Olga Lukyanchenko 190-196
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ PDF
Liudmyla Matsuk 197-203
WYZWANIA I OBSZARY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WE WSPÓŁCZESNYCHDYSKURSACH PEDAGOGICZNYCH PDF
Jolanta Maciąg 203-216
TEORETYCZNE ORAZ METODYCZNE ZASADY MONITOROWANIA JAKOŚCI EDUKACJI UNIWERSYTECKIEJ PDF
Galyna Mykhaylyshyn, Inna Chervinska, Oksana Kondur 217-223
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Oxana Rogulska 224-231
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ : МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Myroslava Tomashevska, Vasyl Kobal 231-238
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ PDF
Iskender Topchu 238-244


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована