№ 6 (2015)

Зміст

Історія педагогіки

ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ І ДОСЯГНЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОСПІЛЬНОТИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ТВОРЧИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ PDF
Nelly Lysenko 7-18
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПАТРОНАТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Liubov Fushtei 18-27
СИСТЕМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДАВНЬОМУ КИТАЇ PDF
Khuan Tszynshen 27-30

Вища школа

ПРОБЛЕМНІСТЬ ЯК ОДИНИЦЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ PDF
Valentyna Boichenko 31-37
ПІЗНАВАЛЬНО-КОГНІТИВНА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ УКРАЇНИ PDF
Halyna Boryn 37-41
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Olena Zymovets 41-47
ВУЗІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОСВІТНЬОЇ ПІДСИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ PDF
Olena Homoniuk 47-54
ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Nataliia Kyrsta 54-57
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СУЧАСНИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Mariana Lakh 57-63
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Liudmyla Matsuk 63-68
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Alla Nikitina 68-73
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Mariia Oliiar 73-81
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ PDF
Larysa Slyvka 81-88
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКА ДІТЕЙ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ PDF
Tetiana Strutynska 88-94
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ МЕТОДИК У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Lidiia Tymkiv 94-99
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. PDF
Svitlana Chupakhina 99-106

Теорія виховання

ПЕДАГОГІЧНІ РЕСУРСИ ЗМІСТУ БУКВАРЯ ТА ЧИТАНОК У КОНТЕКСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Khrystyna Bedrii 106-110
ЄДНІСТЬ ЗАКОНІВ, ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Volodymyr Kostiv 110-118
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Nadiia Lazarovych 118-121
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Valentyna Liapunova 121-127
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА PDF
Oleksandr Semenov 127-135
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Svitlana Smoliuk 135-142
ГРОМАДЯНСЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СИСТЕМНА ЯКІСТЬ “ДРУГОГО ПОРЯДКУ” PDF
Liubov, Volodymyr Fushtei , Kostiv 142-154

Теорія навчання

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Khrystyna Barna 154-160
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КРАЇНАХ ЗАРУБІЖЖЯ PDF
Mariia Verkalets 160-163
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРШІ КРОКИ PDF
Tetiana Kudiarska 163-168
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОХ ШКОЛИ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 168-173
ДИДАКТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Mariia Motsar 173-180
ЗДІБНОСТІ ДО ІНОЗЕМНИХ МОВ (FOREIGN LANGUAGE APTITUDE): СУТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Olesia Khudzei 180-186
ІНТЕГРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Oksana Chekan 186-189


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована