№ 5 (2015)

Зміст

Історія педагогіки

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (1972–1984 рр.) PDF
Hanna Ivaniuk 7-14
ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА П.ЧУБИНСЬКОГО PDF
Valentyna Kramar 14-19
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ВИШАХ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Mariia Oliinyk 19-26
ВНЕСОК МИХАЙЛА ГАЛУЩИНСЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЮ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ГАЛИЧИНІ PDF
Iryna Skomorovska 26-31
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТЕПАНА БАЛЕЯ (1885–1952 рр.) PDF
Nataliia Fanenshtel 31-36

Вища школа

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ У ПТНЗ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИМОГ І ПОТРЕБ PDF
Alla Boichuk 37-44
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Halyna Boryn 44-48
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Olha Kafarska 48-54
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХУДОЖНИКІВ ІЗ ОСНОВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ PDF
Ivan Kyrychenko 54-62
ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПРОФЕСІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ЕТИКОЮ PDF
Yuliia Kolisnyk-Humeniuk, Vasyl Humeniuk 62-70
НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ PDF
Nadiia Lazarovych 71-74
ПОЗАКЛАСНА МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Iryna Lypa 74-78
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Liudmyla Lisunova 78-84
КУРС “ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ” У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Liliia , Oleksii Paryliak, Vorobets 85-89
КОГНІТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Oksana Tytun 89-94
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Bohdan Cherniavskyi 94-98

Теорія виховання

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ-СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ: ЧОЛОВІК – БАТЬКО PDF
Ivanna Kulyk 100-105
ЛЮДИНА – СУБ’ЄКТ, НОСІЙ І ТВОРЕЦЬ ЦІННОСТЕЙ: ВІТАЛЬНО-ЧУТТЄВІ ЦІННОСТІ PDF
Oleksandra Lysenko 105-112
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ПЕДАГОГА З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Marianna Matishak 112-117
ВПЛИВ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР НА МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ 4–5-РІЧНИХ ДІТЕЙ PDF
Liudmyla Matsuk 117-122
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ PDF
Ivanna Parfanovych 122-129
ОБДАРОВАНА ДИТИНА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ДНЗ PDF
Svitlana Chupakhina 129-136

Теорія навчання

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ “ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ТВОРЧІСТЬ”, “ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”, “ОСНОВИ ДИЗАЙНУ” НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 10–11 КЛАСІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ ОСВІТИ PDF
Viktor Vdovchenko 136-143
ҐЕНДЕРНА ОСВІТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ PDF
Nataliia , Tetiana Kyrsta, Demkiv 143-148
ПРОБЛЕМА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ: СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ PDF
Nataliia Kohut 148-152
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Nadiia Kravets 152-158
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ТВОРЧИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ PDF
Nelli Lysenko 158-161
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 161-166
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Maryna Melnyk 166-173
СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ: ДОСВІД ПЕДАГОІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Larysa Slyvka 173-178
МЕТАФОРИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ СМИСЛОВОГО НАПОВНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ PDF
Lidiia Slipchyshyn 178-183
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ НІМЕЧЧИНИ PDF
Inna Shymkiv 183-189


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована