№ 4 (2014)

Зміст

Історія педагогіки

ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ PDF
Myron Vovk 7-12
БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Olena Dobosh 12-20
СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ З МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Hanna Yermak 20-26
ВПЛИВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРІЯ ІСУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ PDF
Kateryna Lysenko-Helembiuk 26-33
ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) PDF
Liubov Prokopiv 33-38
ГІРСЬКА АКТИВНІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ТА ПЕРСОНАЛІСТИЧНОМУАСПЕКТАХ PDF
Izabella Stelmasjak 38-46
ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ЕТИКИ ДІЯЧІВКИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ XVII-XVIII СТОЛІТТЯ PDF
Iryna Yakovenko 46-54
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ УКРАЇНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Roman Yatsyshyn 54-59

Вища школа

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ У ЗМІСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХКОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ТУРИЗМ” PDF
Oksana Boichak 60-64
РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВСОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ(НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ) PDF
Tetiana Branitcka 64-70
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИМЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Yaroslav Vovchok 70-75
ПОДОЛАННЯ УТРУДНЕНЬ У ВИКЛАДАННІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ВІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ PDF
Nataliia Voinarovska 75-79
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ PDF
Olena Gomonjuk 79-86
КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР США ДЛЯРОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ PDF
Yuliia Hrebenyk 86-92
НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МУЗИКА”: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ PDF
Iryna Zherebetska 92-96
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ PDF
Anastasiia Kazmerchuk 96-101
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯМОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙМАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Tetiana Krekhno 101-106
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Nadiia Lazarovych 106-111
ВПЛИВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ PDF
Oksana Tytun 111-114

Теорія виховання

НАПРЯМИ І ЗМІСТ СПІВПРАЦІ ВИХОВАТЕЛЯ З БАТЬКАМИ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Vira Aftanaziv 115-121
СЛУХАННЯ І СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Svitlana Barylo 121-124
ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ PDF
Mariia Klepar 124-128
ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА PDF
Galina Lemko 128-133
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯДІТЕЙ ЯК ПРИНЦИП РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ PDF
Nelly Lysenko 133-140
ОПІКА Й ОПІКУНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГОАНАЛІЗУ PDF
Nataliia Sabat 140-144

Теорія навчання

СПРИЙМАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЗМІСТУ ХУДОЖНІХТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ PDF
Liudmyla Berezovska 145-149
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ PDF
Tetiana Blyzniuk 149-154
ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Nataliia Boiko 154-158
ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТ-ІГОР, SWOT-АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ PDF
Larysa Zdanevych 158-163
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ PDF
Mariana Lakh 163-168
ТЕОРЕТИКО-НАУКОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 168-173
ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ – ТВОРЧИЙ УЧЕНЬ PDF
Nataliia Matveieva 173-179
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УГОРСЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: З ДОСВІДУ РОБОТИ PDF
Hanna Rego 179-186
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД PDF
Inna Chervinska 186-191


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована