№ 3 (2014)

Зміст

Історія педагогіки

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 6–7–РІЧНОГОВІКУ В СІЛЬСЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХХ - ХХІ ст. PDF
Nadiia Kravets 3-7
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ США: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Oksana Nych 7-11
СОЦІОКУЛЬТУРНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Iryna Uliukaieva 11-18
FORMALNA I NIEFORMALNA EDUKACJA OBYWATELSKAW DOBIE GLOBALIZACJI PDF
Kshyshtof Jushchak 18-24

Вища школа

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ PDF
Kateryna Balaieva 25-30
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” PDF
Galina Bilavich, Mariia Bagrij 30-35
РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Galina Boryn 35-39
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Olena Budnyk 39-47
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ІСТУПЕНЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ PDF
Mariia Verkalets 47-52
ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВУ КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” PDF
Iryna Gumenjuk 52-57
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Larysa Zaitseva 57-64
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАСАДАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Larysa Zdanevych 64-67
СОЦАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПОДОЛАННІ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Kateryna Lysenko-Helembiuk 67-73
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Tamara Marchii-Dmytrash 73-78
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ PDF
Liudmyla Matsuk 78-82
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДНЗ PDF
Liudmyla Mashkina 82-87
СУЧАСНІ ВИМІРИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Leonida Pisotska 87-92
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Alina Tsypliuk 92-96

Теорія виховання

ГЕНЕЗА МЕТАМОВНИХ ПРОЯВІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Svitlana Demianenko 97-102
РОБОТА З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Ivanna Dutka 102-105
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ PDF
Elvyra Zaredynova 105-112
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ PDF
Nataliia Kyrsta 112-117
EDUCATIONAL IDEAL OF UKRAINIAN ETHNOPEDAGOGIES PDF
Nelly Lysenko 117-124
TEACHER OF EARLY EDUCATION IN THE ROLE OF A TRAPPER-CREATOR OF LIBERATING EDUCATION PDF
Jolanta Maciąg 124-136
“СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДИТИНСТВА Й МАТЕРИНСТВА”: ДЕФІНІТИВНО-ПОНЯТІЙНА СУТНІСТЬ PDF
Viktoriia Stynska 136-141
ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ДНЗ ТА СІМ’Ї PDF
Nadiia Trush 141-145

Теорія навчання

ПРОБЛЕМИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДНЗ PDF
Viktoriia Imber 146-150
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ЇХ НАВЧАННЯ PDF
Nadiia Lazarovych 150-154
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ФУНДАМЕНТ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ PDF
Liliia Makarenko 154-160
ІННОВАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Nataliia Malynovska 160-165
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Marianna Matishak 165-170
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Svitlana Chupakhina 170-174


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована