Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 6 (2015) ЗДІБНОСТІ ДО ІНОЗЕМНИХ МОВ (FOREIGN LANGUAGE APTITUDE): СУТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація   PDF
Olesia Khudzei
 
№ 9 (2017) ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Nadiia Trush
 
№ 7 (2016) ЗМІСТ І СТРУКТУРА ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Serhii Tereshchenko
 
№ 8 (2016) ЗМІСТ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ (1919-1939 рр.) Анотація   PDF
Liubomyra Iliichuk
 
№ 11 (2017) КАДРОВІ ПИТАННЯ У НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ) Анотація   PDF
Irina Tamozhska
 
№ 9 (2017) КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ Анотація   PDF
Mariana Sokol
 
№ 12 (2018) КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Oksana Domaniuk
 
№ 5 (2015) КОГНІТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Oksana Tytun
 
№ 11 (2017) КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Nadiya Lazarovich
 
№ 5 (2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Bohdan Cherniavskyi
 
№ 8 (2016) КОМУНІКАТИВНА ОБІЗНАНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Tetiana Stambulska
 
№ 4 (2014) КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР США ДЛЯРОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ Анотація   PDF
Yuliia Hrebenyk
 
№ 15 (2019) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ Анотація   PDF
Olga Mykoliuk
 
№ 8 (2016) КОМУНІКАТИВНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Oksana Tur
 
№ 14 (2018) КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ У РУСЛІ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Анотація   PDF
Mariana Shupiana
 
№ 9 (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Alla Kolomiets, Nataly Lazarenko, Eugen Gromov
 
№ 15 (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ildiko Oros
 
№ 7 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Maryna Baditsa
 
№ 11 (2017) КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Oksana Kondur
 
№ 4 (2014) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Anastasiia Kazmerchuk
 
№ 14 (2018) КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ Анотація   PDF
Marianna Matishak
 
№ 5 (2015) КУРС “ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ” У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Liliia , Oleksii Paryliak, Vorobets
 
№ 7 (2016) ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНШОМОВНОЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Nataliia Voinarovska
 
№ 2 (2014) ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ Анотація   PDF
Oleksandra Lysenko
 
№ 4 (2014) ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯМОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙМАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Tetiana Krekhno
 
126 - 150 з 467 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована