ОСОБИСТІ ФОНДИ ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ ЛЬВОВА ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Ігор Райківський

Анотація


У статті проаналізовано особисті фонди в архівних установах Львова та Івано-Франківська Володимира Грабовецького – доктора історичних наук, професора, першого завідувача кафедри історії України в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Він залишив значну творчу спадщину – десятки книжкових видань, сотні статей, та наприкінці ХХ –  початку ХХІ ст. передав свою приватну збірку на зберігання у відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (фонд № 268) та Державний архів Івано-Франківської області (фонд № 2173, 832 спра­ви). Серед матеріалів приватної колекції В. Грабовецького – документи біографічного харак­теру (оригінали й копії свідоцтв, дипломів, почесних грамот і т. п.), авторські рукописи монографій і статей, сценарії телепередач, творчі заготовки, листування з різними науковими і громадськими організаціями, видав­ництвами, своєю родиною, документація установ, у яких працював вчений, викладач і громадський діяч (наукові звіти В. Грабовецького в Інституті суспільних наук АН УРСР, матеріали про присвоєння вче­ного звання професора, витяги з протоколів засідань кафедри історії України Прикарпатського на­ціонального університету та ін.), тексти лекцій, книги з дарчими написами, періодичні видання, краєзнавча література, дипломні роботи, що захищалися під керівництвом професора, тощо.

Опрацювання матеріалів особистих фондів В. Грабовецького в державних архівних і бібліо­течних установах Львова та Івано-Франківська є цінним не тільки безпосередньо для дослідження його жит­тя і діяльності: особливостей характеру, творчої діяльності, взаємин з людьми, які оточували, а й духу тогочасної епохи крізь призму документів особового походження. Приватна колекція В. Грабо­вецького як окремий вид першоджерел (документи особового походження) набуває особливого значення на тлі методологічного пошуку в сучасній українській історіографії, коли стало популярним вивчення історії повсякденності та антропологічний підхід до історичного минулого.


Ключові слова


особисті фонди, приватна колекція, архівні установи, джерела особового походження, Володимир Грабовецький, відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, Державний архів Івано-Франківської області.

Посилання


Kolyastruk O. Dokumenty osobovoho pokhodzhennyіa yak dzherela z istorii povsiakdennosti. Ukrains’kyі istorychnyі zhurnal. 2008. № 2. S. 145–153. (in Ukrainian).

Kolіastruk O. A. Povsіakdennist’ yak ob’іekt istorychnoho doslidzhennіa: okremi metodolohichni zauvazhennia. Literatura ta kul’tura Polissia. 2009. Vyp. 52. S. 187¬–195. (in Ukrainian).

Korol’ko A. Epistoliarna spadshchyna Volodymyra Hrabovets’koho. Zhyttia, prysviachene istorii. Volodymyr Hrabovets’kyі: vchenyі, hromads’kyі diіach, lіudyna. Ivano-Frankivs’k, 2016. S. 141–151. (in Ukrainian).

Korol’ko A. Z epistolіariіu Volodymyra Hrabovets’koho. Na vivtar istorii Ukrainy. Na poshanu aka-demika Volodymyra Hrabovets’koho. Ivano-Frankivs’k, 2008. S. 191–320. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.