FORMATION PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL IN THE IVANO-FRANKIVSK REGION

Олег МАЛЯРЧУК Оксана КОГУТ

Анотація


У статті охарактеризовано процес становлення інженерно-технічної інтелігенції та відпо­відних організаційних структур (інфраструктури) на прикладі розвитку нафтогазовидобувної промис­ло­вості окремо взятої Івано-Франківської області західного регіону Української РСР. Основними в дослідженні стали традиційні принципи історизму, об’єктивності, системності, всебічності, репрезентативності й гуманізму. Мета статті – на основі аналізу наукової історичної літератури і архівних джерел охарак­теризувати процес становлення науково-технічного потенціалу та його інфраструктури в Івано-Фран­ківській області у ХХ столітті. Розкрито систему управління “науково-технічним прог­ресом” країни, республіки, області, яка базувалася на створенні відповідних організаційних структур з коорди­нації науково-дослідних робіт. Доведено, що вона вирізнялася із семи західних областей республіки своїм по­туж­ним науково-технічним потенціалом, який концентрувався в Івано-Франківському інституті наф­ти і газу. З розробки низки наукових проблем і зв’язків з виробництвом їй поступалася сусідня Львів­ська область на яку покладалася місія бути зразком у процесі “соціалістичних перетворень”. За період з кінця 40-х до середини 60-х років ХХ ст. в Івано-Франківській області сформувалася розгалужена мере­жа наукових установ і організацій, які складали основу науково-технічного потенціалу західного регіону УРСР. Різноманітні за функціональним призначенням і формами діяльності: проектно-конст­рукторські установи, проектно-технологічні організації, дослідні станції, наукові підрозділи і філії вищих навчаль­них закладів, які свою роботу спрямовували на розв’язання нагальних економічних проблем краю.


Ключові слова


Івано-Франківська область, наукові установи, нафтогазова промисловість, інженерно-технічна інтелігенція, економіка.

Посилання


Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. The names of glorious contemporaries / Shvydchenko L., Vynohradova O., Soroka O., etc ; head of edit. board Y. I. Kryzhanivskyi Kyiv : LLC Svit Uspikhu, 2007. 328 p. (in Ukrainian).

Malіarchuk О. The socioeconomic processes in the Western region of the USSR (1964–1991). Ivano-Frankivsk : Symfonia Forte, 2015. 548 p. (in Ukrainian).

Mysіovych R. The establishment of the oil and gas management of “Dolunanaftogas”. From the history of Dolyna : collection of historical and regional articles. Dolyna, 2012. Vol. V. P. 168–223. (in Ukrainian).

Nafta і Gaz Podkarpacia. Oil and gas of the Precarpathian region. Krakiv : Publishing house of Oil and Gas Institute, 2004 ; Kyiv : Naukova dumka, 2004. 570 p. (in Ukrainian).

Ovcharenko O. The oil and gas extraction in Ukraine during the crisis of the totalitarian system: the historical aspect of the industrial policy. ІІ International Congress of Ukrainian historians “The Ukrainian History at the modern phase of development. Кamianets-Podilskyi, September 17–18, 2003. Кamianets-Podilskyi ; Kyiv ; New York ; Ostroh : NaUOA Publishing House, 2007. Vol. 4. P. 402–407. (in Ukrainian).

Sokolov A. V. The formula of intellectuality. Philosophy issues. 2005. № 5. P. 58. (in Russian).

State central records of the highest bodies of the state power of Ukraine. F. 1. Op. 24. Spr. 2550.

State Records of Ivano-Frankivsk region F. P-1. Op. 1. Spr. 5002. Spr. 3611. Spr. 4617. Spr. 4910. Spr. 4241.

Stasiv M. Oil, gas and ozocerite of the Precarpathian region. Kyiv : State Publishing House of technical literature of USSR, 1959. 68 p. (in Ukrainian).

The History of gas industry of Ukraine in the memories of contemporaries / Y. S. Marchuk, B. O. Klyuk, V. I. Zhuk. Kyiv : Taki Spravy, 2008. 320 p. (in Ukrainian).

The patriarch of oil and gas industry. The 75-year anniversary of Ivan Vasylyovych Diiak. The Ukrainian Geologist. 2004. № 3. P. 90–93. (in Ukrainian).

Ukraine: 20 years of independence / edit. by M. B. Buchko, V. I. Kafarskyi, I. O. Andrukhiv, Y. M. Hakh. Ivano-Frankivsk ; Nadvirna : closed joint-stock company Nadvirnianska drukarnia, 2011. 276 p. (in Ukrainian).

Ukrainian oil and gas science. 1899–1999 / H. Y. Boiko, M. M. Bratychak, H. D. Dosyn, V. V. Kolo¬diy, S. S. Kruhlov and others. Lviv : Vilna Ukraina, 1999. 80 p. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF