чотар австрійської армії, поручник УГА, священик-целебс, сотрудник, адмі¬ністратор парохії, ісповідник віри.

Ігор ПИЛИПІВ, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ Надія БАЛІЙ

Анотація


У статті, на основі аналізу архівних документів, статистичних даних і спогадів, із застосу­ванням біографічного методу, здійснено реконструкцію біографії неординарного греко-католицького священика Лева-Миколи Бурнадза в умовах різних державно-політичних систем першої половини ХХ ст. Простежено формування світогляду у священичій родині та під час навчання в Коломийській гімназії, підкреслено кристалізацію національної самосвідомості, що спонукала до військової служби в армії Авст­ро-Угорщини й Українській Галицькій армії. Вказано на еволюцію світогляду у післявоєнний час як один із факторів вибору стану священика-целебса. Проаналізовано душпастирську та суспільну діяль­ність о. Л.-М. Бурнадза[1] в селах Пациків і Сілець, містах Городенка і Станиславів. Припускається, що су­спільно-політичні погляди священика були синтезом центристської національно-демократичної та консервативної християнської суспільної течій. Встановлено, що під час насильної ліквідації УГКЦ він відмовився перейти до РПЦ, за що був репресований і загинув на засланні. Уточнення наступними до­слідниками окремих деталей біографії о. Л.-М. Бурнадза сприятиме підготовці документів для беати­фікаційного процесу.


[1] Мартирологія Українських Церков. Т. 2. С. 180.


Ключові слова


чотар австрійської армії, поручник УГА, священик-целебс, сотрудник, адмі¬ністратор парохії, ісповідник віри.

Посилання


Blazheyovs’kyі D. Istorychnyі shematyzm Stanyslavivs’koi (Ivano-Frankivs’koi) yeparkhii vid ii zasnuvannіa do pochatku Druhoi svitovoi viіny (1885–1938) / [anhl. movoyu]. L’viv : Misioner, 2002. 450 s.

Burnadz L. Pyat’desіat’littіa Stanyslavivs’koi Eparkhii. Dobryі Pastyr. 1935. Ch. 1. S. 1–10.

Burnadz L. Osnovy dushpastyrs’koi diіal’nosti. Dobryі pastyr. 1935. Ch. 3–4. S. 157–166.

Burnadz L. Shcho pereіmaіut’ z tvoriv Ivana Franka, za shcho v nas yomu poklin skladaіut’. Nova Zorіa. 1932. 30 chervnіa. Ch. 48. S. 3. (in Ukrainian).

Burnadz M. Na ukrains’ko-rumuns’komu pohranychu: (spomyn). Istorychnyі kalendar Chervonoi Kalyny na 1931 rik. L’viv, 1930. S. 131–142. (in Ukrainian).

Burnadz M. Na ukrains’ko-rumuns’komu pohranychu. Spomyn Vidnovlennіa Ukrayins’koi Derzhavy 1918 roku. Zbirnyk materіaliv iz poіasnennіamy ta vstupnym slovom zladyv Mykhaylo Bazhans’kyі. Ditroіt, 1979. S. 30–41. (in Ukrainian).

Vishka O., Sribnіak I. Znakhidka u Varshavs’kiі bibliotetsi: Spysok polonenykh starshyn UHA v tabori Tukholіa (1920–1922). Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriіa “Istoriіa”. Kyiv, 2015. Vyp. 4 (127). S. 56–74. (in Ukrainian).

Horodenshchyna : istorychno-memuarnyі zbirnyk / zredahuvav M. H. Marunchak. N’yu-York ; To-ronto ; Vinnipeh, 1978. 871 s. (in Ukrainian).

DAIFO. F. 2. Op. 1. Spr. 878. Donesennіa povitovykh starostv pro natsionalistychnu diіal’nist’ ukrains’koho dukhovenstva ta OUN, 23.01.1932–29.12.1932 r., 108 ark.

DAIFO. F. 2. Op. 1. Spr. 1085. Lystuvannіa z povitovymy starostvamy pro pidozrivannіa hreko-katolyts’koho dukhovenstva v natsionalistychniі diіal’nosti ta pro vidmovu dukhovenstva v sluzhinni molebniv, 08.01.1934–31.12.1934 r. 129 ark.

DAIFO. F. 504, Op. 1. Spr. 330 a. Metryka kliru Stanyslavivs’koi yeparkhii za 1887–1941 rr., m. Stanyslaviv. T. 1. 198 ark.

DAIFO. F. R-388. Op. 2. Spr. 44. Dani pro relihiіni obshchyny vsikh virospovidan’ po mistu Stanislavu, 24.03–01.08.1945 r. 13 ark.

Delіatyns’kyі R. Doli hreko-katolyts’kykh svіashchenykiv Kolomyіs’koho dekanatu Stanysla¬vivs’¬koi yeparkhii: do i pislya L’vivs’koho psevdo-soboru 1946 r. Kolomyіa v yevropeіs’kiі istorii ta kul’turу : materialy Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysvіachenoi 775-richchіu pershoi lito¬pysnoi zhadky pro Kolomyіu (07 zhovtnіa 2016 roku) / za red. YU. V. Plekana, M. M. Arsaka, U. I. Mand¬rusіak. Ivano-Frankivs’k, 2017. S. 23–51. (in Ukrainian).

Delіatyns’kyі R. I. Stanyslavivs’ka yeparkhiіa Hreko-Katolyts’koi Tserkvy v suspil’nomu zhytti Ha-lychyny (1885–1946 rr.) : dys. … kand. ist. nauk : 07.00.01 “Istoriіa Ukrainy”. Ivano-Frankivs’k, 2017. 380 s.

Drabchuk I. Lev Burnadz [(1896–1947) parokh s. Silets’]. Nova Zorіa. 2004. 12 bereznіa. S. 4.

Yehreshiі O., Delіatyns’kyі R., Masliі A. Kontseptsiіa naukovo-doslidnoi diіal’nosti Instytutu istorii Tserkvy Ivano-Frankivs’koho Bohoslovs’koho Universytetu imeni Sv. Ivana Zolotoustoho Ivano-Fran¬kivs’koi Arkhііeparkhii ta Mytropolii UHKTS (opublik.: 28 sichnіa 2015). URL: http://ifbu.org.ua/ naukova-diialnist/instytut-istorii-tserkvy.html [31.01. 2015]. (in Ukrainian).

Yehreshiі O., Korol’ko A. Pidpil’nyі svіashchenyk Ukrains’koi hreko-katolyts’koi tserkvy Yaro¬slav Sirets’kyі: sproby istorychnoi reheneratsii. “Pravda vyzvolyt’…” : materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii z nahody 25-littіa lehalizatsii UHKTS, 6 lystopada 2014 r. / za red. o. P. Martselіuka, S. Hur¬kinoi, V. Subotina. Zhovkva, 2015. S. 27–32. (in Ukrainian).

Zhyttіepysy Sluh Bozhykh. URL: http://missiopc.blogspot.com/p/blog-page_27.html.

Kolomyіa y Kolomyіshchyna : zbirnyk spomyniv i statey pro nedavnіe mynule / redaktor ta uporіad-nyk prof. d-r B. Romanenchuk. T. 1. Filadel’fiіa : Vydannіa Komitetu Kolomyіan, 1988. 959 s. (in Ukrainian).

Korol’ko A. Snyatynshchyna v roky natsional’no-vyzvol’nykh zmahan’ zakhidnykh ukraintsiv (1918–1919 rr.). Kraіeznavets’ Prykarpattіa. 2012. № 19. S. 44–53. (in Ukrainian).

Korol’ko A. Rumuns’ka okupatsiіa Pokuttіa y Halyts’koi Hutsul’shchyny (traven’–serpen’ 1919 r.): peredumovy, perebih, naslidky. Naukovyі chasopys Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Dra¬homanova : zb. nauk. prats’. Seriіa 6 : Istorychni nauky. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2016. Vyp. 14. S. 195–210. (in Ukrainian).

Lebedovych I. Polevi dukhovnyky Ukrains’koi Halyts’koi Armii : u 45-richcііa uchasty u Vyzvol’nykh zmahannіakh (Materialy do istorii). Vinnpeh, 1963. 328 s. (in Ukrainian).

Lіubovets’ N. I. Osnovni tendentsii rozvytku memuarystyky Bukovyny (kinets’ ХІХ st. – 30-ti roky ХХ st.). Ukrains’ka biohrafistyka : zb. nauk. prats’ / redkol.: T. I. Kivshar (hol. red.) ta in. Kyiv, 2012. Vyp. 9. S. 65–72. (in Ukrainian).

Martyrolohiіa Ukrains’kykh Tserkov : u 4-kh tomakh. T. 2 : Ukrains’ka Katolyts’ka Tserkva : Dokumenty, materialy, khrystyіans’kyі samvydav Ukrayiny / uporyadkuvaly i zredahuvaly O. Zinkevych i

o. T. R. Lonchyna. Toronto ; Baltymor : Ukrains’ke vydavnytstvo “Smoloskyp” im. V. Symonenka, 1985. 839 s.

Medvid’ I. A. Mizh relihiіeіu ta natsiіeіu: dyskusii shchodo kul’tu Ivana Franka v tserkovnomu sere-dovyshchi Halychyny v 1920–30-ti roky. Naukovi pratsi istorychnoho fakul’tetu Zaporiz’koho natsional’noho universytetu. 2014. Vyp. 40. S. 96–101. (in Ukrainian).

Monolatiy I. Istorychni hurtky v Kolomyіs’kiy ukrains’kiy himnazii. URL: http://kolomyya.org/ histpub/historypub.htm. (in Ukrainian).

Oliіevo-Korolivka. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Oliyevo-Korolivka.

Reabilitovani istoriyeyu: u 27 tomakh. Ivano-Frankivs’ka oblast’ : u 2 knyhakh / uporyadnyk, avtor peredmovy L.Vardzaruk. Knyha 1. Ivano-Frankivs’k : Misto-NV, 2004. 983 s.

Shankos’kyі L. Narys ukrains’koi voіyennoi istoriohrafii. Ukrains’kyі istoryk. 1974. Ch. 1–3. S. 55.

Shematyzm vs’oho klira hreko-katolyts’koi Yeparkhii Stanyslavivs’koi. 1929. S. 163 ; 1930. S. 173; 1931. S. 172 ; 1935. S. 60, 64 ; 1938. S. 43. (in Ukrainian).

Yashan V. Pid brunatnym chobotom: Nimets’ka okupatsiіa Stanyslavivshchyny v Druhiy svitoviy vііni (1941–1944). Toronto, 1989. 284 s. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.