ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НАДВІРНЯНЩИНИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Богдан Паска Тарас Паска

Анотація


У статті висвітлено стан розвитку музейної справи на теренах Надвірнянського району Івано-Франківщини та роль музейної педагогіки у формуванні національно-культурної ідентичності молодого покоління. Акцентовано увагу на важливості функціонування громадських, відомчих і приватних музеїв Надвірнянщини як осередків духовності, історичної пам’яті та патріотичного виховання молоді. Роз­крито досвід роботи кращих музеїв у справі збереження, дослідження і популяризації історико-куль­турної спадщини Гуцульщини і Покуття. Визначено подальші напрями досліджень і діяльності у сфері музейної педагогіки і музеєзнавства.


Ключові слова


Надвірнянщина, Гуцульщина, Покуття, музейна педагогіка, музеєзнавство, на¬ціо¬нально-культурна ідентичність, національно-патріотичне виховання, історико-культурна спадщина.

Посилання


Istoriia ukrainskoho vyzvolnoho rukhu v ekspozytsii istorychnykh muzeiv : materialy konferentsii, prysviachenoi 65-y richnytsi UPA ta 10-richchiu Ivano-Frankivskoho muzeiu vyzvolnykh zmahan Prykarpats-koho kraiu (8–9 zhovtnia 2007 r.). Ivano-Frankivsk : Misto-NV, 2007. 226 s. (in Ukrainian).

Maksymiuk M. Pnivska tverdynia. Nadvirna : Nadvirnianska drukarnia, 2008. 56 s. (in Ukrainian).

Molodychenko V., Molodychenko N., Oleksenko T. Determinatsiia profesiino znachushchykh osobys-tisnykh yakostei maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh kulturno-osvitnoi diialnosti muzeiv. Muzeina pedahohika – problemy, sohodennia, perspektyvy. Materialy Piatoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28–29 veresnia 2017 r.). Kyiv : Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk, 2017. 132 s.

Muzei Nadvirnianshchyny. Viddil kultury i turyzmu Nadvirnianskoi raionnoi derzhavnoi administratsii. Nadvirna, 2011. 14 s. (in Ukrainian).

Mytsus M. Do Mizhnarodnoho dnia muzeiv. V Ukraini – yedynyi. Halychyna. Hromadsko-politychna hazeta Ivano-Frankivskoi oblasti. 2018. № 44. C. 7. (in Ukrainian).

Pasporty naselenykh punktiv Nadvirnianskoho raionu : dovidnyk / Klapchuk V. ta in. Nadvirna, 2003. 90 s. (in Ukrainian).

Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 (data zvernennia: 28.10.2018). (in Ukrainian).

Prohrama okhorony pamiatok istorii ta kultury Nadvirnianshchyny na 2007–2011 roky. URL: http://www.msnad.if.ua/index.php/2010-08-30-15-50-12/-iv-/category/30?download=523&start=20 (data zver-nen¬nia: 28.10.2018). (in Ukrainian).

Shkilne kraieznavstvo Ivano-Frankivshchyny. Zbirnyk naukovo-metodychnykh materialiv dlia vchyteliv / uporiadnyk Ya. Trefiak. Ivano-Frankivsk : OIPPO, 2016. 96 s. (in Ukrainian).

Shliakhamy vydatnykh liudei / Nadvirnianska tsentralna raionna biblioteka. Nadvirnianskyi turystychno-informatsiinyi tsentr. Nadvirna, 2012. 8 s. (in Ukrainian).

Statystychni materialy viddilu osvity Nadvirnianskoi raionnoi derzhavnoi administratsii. Zvit za 2016–2017 navchalnyi rik. Nadvirna, 2017. 40 s. (in Ukrainian).

Trefiak Ya. Pozaklasna kraieznavcha robota yak odyn iz zasobiv natsionalnoho vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi. Kraieznavets Prykarpattia. 2013. № 22. S. 58. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF
20 :: 31

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.