САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНА І ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ПЕРІОДУ ЗУНР У КОНТЕКСТІ БЛАГОДІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ

Олег ОЛІЙНИК

Анотація


Проаналізовано організаційну структуру та санітарно-епідемічну і гуманітарну діяльність Українського Червоного Хреста на теренах Галичини. Розглянуто історичні умови, в яких працювала дана організація. Звернуто увагу на складне медичне та гуманітарне становище краю, спричинене тривалими військовими діями періоду Першої світової війни та наростаючим польсько-українським конфліктом, що зумовили потребу створення та організаційного оформлення Українського Червоного Хреста. Проаналізовано ставлення та участь у роботі організації представників медичної спільноти різних національностей Східної Галичини. Висвітлено роботу іноземних місій червонохресних структур на території краю та їх взаємодію з місцевою владою. Розглянуто процес взаємодії Польського та Українського товариств Червоного Хреста у вирішенні проблеми опіки над полоненими та інтерно- ваними вояками в процесі переміщення цивільних осіб через лінію фронту. Охарактеризовано вплив та масштаби благодійної активності місцевого українського та єврейського населення на роботу Українського Червоного Хреста.


Ключові слова


Червоний Хрест, Східна Галичина, ЗУНР, благодійна активність.

Посилання


Bohachevska-Khomiak M. Bilym po bilomu : zhinky v hromadskomu zhytti Ukrainy. 1884–1939.

Kyiv : Lybid, 1995. 424 s. [in Ukrainian].

Burdulaniuk V. Teatr v umovakh natsionalno-vyzvolnoi borotby halytskykh ukraintsiv pochatku ХХ stolittia. Halychyna. 2014. Ch. 25–-26. S. 364–367. [in Ukrainian].

Havrylyshyn P., Chornenkyi R. Diialnist Komitetu opiky polskykh zhinok nad viiskovopolonenymy ta internovanymy osobamy u Kolomyi v period polsko-ukrainskoi viiny 1918–1919 rr. Kolomyia, Pokuttia i Hutsulshchyna v II Rechi Pospolytii. Vybrani pytannia: zbirnyk naukovykh prats. Varshava, 2017. S. 32–46. [in Ukrainian].

Davybida L. Borotba z infektsiinymy zakhvoriuvanniamy v Zakhidno-Ukrainskii Narodnii Respublitsi.

Halychyna. 2014. Ch. 25–26. S. 182–187. [in Ukrainian].

Davybida L. I. Rozvytok systemy okhorony zdorovia v Halychyni: istorychnyi aspekt (1918–1939 rr.) : dys kand. ist. nauk. Ivano-Frankivsk, 2015. 262 s. [in Ukrainian].

Davybida L., Korolko A. Sanitarno-epidemichna sytuatsiia na Pokutti u roky natsionalno-vyzvolnykh zmahan zakhidnykh ukraintsiv 1918–1919 rr. Pytannia istorii Ukrainy. 2013. T. 16. S. 62–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2013_16_15. [in Ukrainian].

Dlia oborontsiv ridnoho kraiu. Zhertvoliubyvist chortkivskykh selian. Republika. 1919. 21 bereznia.

Ch. 41. S. 2. [in Ukrainian].

Zhertvy na Ukrainske Tovarystvo Cherv. Khresta (Viddil v Stanislavovi) Republika. 1919. 1 kvitnia Ch. 50. S. 3. [in Ukrainian].

Zhertvy na Chervonyi Khrest. Republika. 1919. 16 kvitnia. Ch. 63. S. 4. (іn Ukr.ainian). Zhertvy na Chervonyi Khrest. Republika. 1919. 4 bereznia. Ch. 26. S. 4. [in Ukrainian].

Zhyttia Pokuttia. Viddil polskoho “Chervonoho Khrestaˮ. Pokutskyi visnyk. 1919. 2 liutoho. Ch. 9. S. 3. Zahalni zbory “Ukr. Chervonoho Khrestaˮ. Republika. 1919. 8 bereznia. Ch. 30. S. 1. [in Ukrainian].

Korolko. A. Ukrainski povitovi rady Pokuttia periodu ZUNR: struktura i praktychna diialnist (lystopad 1918 r. – traven 1919 r.). Halychyna. 2014. Ch. 25–26. S. 91–113. [in Ukrainian].

Kravets A. Medyky u vyzvolnykh zmahanniakh ukrainskoho narodu : (vid Ukrainskoho Chervonoho Khresta do Sluzhby Zdorovia UPA). Lviv : Halytska vydavnycha spilka, 2010. 178 s. [in Ukrainian].

Likarskyi svit za Ukrainskoi Derzhavy za Dyrektorii UNR (1919–1920). Visti kombatanta. 2013.

zhovtnia. URL: https://komb-a-ingwar.blogspot.com/2013/10/1919-1920.html?m=1. [in Ukrainian].

Na Ukr. Chervonyi Khrest. Republika. 1919. 8 travnia. Ch. 79. S. 4. [in Ukrainian].

Nazar A. Storinka do istorii V Sokalskoi Bryhady. Poleva lichnytsia v Sokali. Litopys Chervonoi Kalyny. Lviv, 1938. Hruden. S. 5. URL: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11697/. [in Ukrainian].

Novynky. Vechir v chest Tarasa Shevchenka. Republika. 1919. 1 travnia. Ch. 74. S. 3. [in Ukrainian]. Novynky. Dielehatsiia Ukrainskoho Chervonoho Khresta iz Lvova. Republika. 1919. 22 liutoho. Ch. 18.

S. 4. [in Ukrainian].

Oleskiv S. Prychynky do istorii Ukrainskoho Chervonoho Khresta na Z.U.Z. Litopys Chervonoi Kalyny.

Lviv, 1934. Cherven. S. 5–6. URL: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11646/. [in Ukrainian].

Oliinyk O. Diialnist Ukrainskoho Chervonoho Khresta u Skhidnii Halychyni v period ZUNR. Ukraina u svitovomu istorychnomu prostori : zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. m. Mariupol. 21 kvitnia 2017 r. / pid zah. red. K. V. Balabanova. Mariupol : MDU, 2017. S. 57–60. [in Ukrainian].

Opovistky. Republika. 1919. 1 bereznia. Ch. 24. S. 4. [in Ukrainian].

Polsko-ukrainska umova vid 1-ho liutoho 1919 r. Visti kombatanta. 2008. 9 lystopada. URL: https://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/11/1-1919.html?m=1. [in Ukrainian].

Ryzhii I. Sanitarna Sluzhba v Lystopadovykh Dniakh u Lvovi. Visti kombatanta. URL: http://komb-a- ingwar.blogspot.com/2009/01/blog-post_13.html?m=1. [in Ukrainian].

Rozdacha sviat. darunkiv na fronti. Republika. 1919. 29 kvitnia. Ch. 72. S. 2–3. [in Ukrainian].

Rutar V. Ye. Diialnist kerivnytstva ZUNR po orhanizatsii zakordonnykh postavok viiskovoho maina dlia Halytskoi Armii. Humanitarnyi zhurnal. 2011. № 3–4. S. 216–225. URL: http://gj.nmu.org.ua/pdf/2011/3- 4/Rutar.pdf. [in Ukrainian].

Rutar V. Ye. Mobilizatsiine i materialno-tekhnichne zabezpechennia Halytskoi armii v period ukrains- ko-polskoi viiny 1918–1919 rr. (za materialamy povitovoi presy ZUNR). Viiskovo-naukovyi visnyk. 2010. Vyp. 14. S. 79–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2010_14_7. [in Ukrainian].

Sapiha O. Orhanizatsiia viiskovykh hospitaliv Ukrainskoi Halytskoi Armii ta yikh materialne zabezpe- chennia (1918–1920 rr.). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Serіа : Istoriia / za zah. red. prof. I. S. Zuliaka ; redkol.: M. Aleksiievets, L. Aleksiievets,

M. Barmak [ta in.]. Ternopil : Vyd vo TNPU im. V. Hnatiuka. 2010. Vyp. 2. S. 79–85. [in Ukrainian].

Sapiha O. P. Kadrove zabezpechennia medychnoi ta sanitarnoi sluzhby UHA v 1918–1920 rr. Viiskovo- naukovyi visnyk. Akademiia sukhoputnykh viisk. Vyp. 14. Lviv, 2011. S. 93–107. [in Ukrainian].

Siredzhuk P. Suspilno-politychnyi rukh i kulturne zhyttia halytskoi Hutsulshchyny periodu ZUNR.

Halychyna. 2012. Ch. 20–21. S. 192–197. [in Ukrainian].

Trembitskyi V. Sanitarno-medychna sprava v Ukraini. Sanitarno-chervono-khresna sluzhba v Halytskii derzhavi. Visti kombatanta. 2016. 27 bereznia. URL: http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2016/03/blog- post_27.html?m=1. [in Ukrainian].

Trembitskyi V. Ukrainska sanitarno-dopomohova pratsia na mizhnarodnomu hrunti. Visti kombatanta.

16 bereznia. URL: http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2015/03/blog-post_16.html?m=1. [in Ukrainian].

Shvaitsarska misiia Chervonoho Khresta u Stanislavovi. Republika. 1919. 16 bereznia. Ch. 37. S. 3–4. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.