ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ІСТОРИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Лев ДАВИБІДА

Анотація


Автор розглядає процес становлення і функціонування системи охорони здоров’я ЗУНР, засто- совуючи методологічні підходи, притаманні для історії повсякденного життя як історико-антропо- логічної дисципліни. Особлива увага приділяється висвітленню організаційних заходів, спрямованих на розбудову ланок управління галуззю охорони здоров’я і забезпечення цивільного населення медичною опікою, аналізується практична діяльність влади і окремих представників лікарської професії у цих процесах. На підставі вивчення архівних джерел, згромаджених у фонді 3982 “Державний секретаріат внутрішніх справ Західно-Української Народної Республіки. Відділ санітарний” Центрального держав- ного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), охарактеризовано рівень доступності якісної медичної допомоги для пересічного мешканця Східної Галичини в 1918–1919 рр. в умовах занепаду санітарно-гігієнічних відносин, спричиненого тривалими військовими діями, а також з’ясовано, які практичні заходи проводилися задля покращення санітарного стану ЗУНР і подолання інфекційних захворювань.


Ключові слова


Західно-Українська Народна Республіка, охорона здоров’я, лікар, шпиталь, аптека, реквізиції.

Посилання


Bondarev I. Zakolot poruchnyka Deblessema. Reporter. 2013. URL: http://report.if.ua/gazeta/neformat/ Zakolot-poruchnyka-Deblessema-II/ (data zvernennia: 10.09.2018). [in Ukrainian].

Hai-Nyzhnyk P. P. Nalahodzhennia derzhavnoi sluzhby v dobu Ukrainskoi revoliutsii. Derzhavna sluzhba Ukrainy v istorychnomu konteksti : problemy stanovlennia ta rozvytku : zb. tekstiv vystupiv na nauk.- prakt. konf. (m. Kyiv, 18 lystop. 2008 r.). Kyiv, 2009. S. 37–90. [in Ukrainian].

Davybida L. Borotba z infektsiinymy zakhvoriuvanniamy v Zakhidno-Ukrainskii Narodnii Respublitsi. Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. Ivano-Frankivsk, 2014. Ch. 25–26. S. 182–187. [in Ukrainian].

Do likariv-Ukraintsiv. Dilo. 1918. 21 lystop. S. 4. [in Ukrainian].

Zahalni zbory tovarystva “Ukrainskoho Chervonoho Khresta”. Nove zhyttia. 1919. 9 berez. S. 2. [in Ukrainian].

Korolko A., Davybida L. Sanitarno-epidemichna sytuatsiia na Pokutti u roky natsionalno-vyzvolnykh zmahan zakhidnykh ukraintsiv 1918–1919 rr. Pytannia istorii Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats kafedry istorii Ukrainy Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Chernivtsi, 2013. T. 16. S. 62–67. [in Ukrainian].

Pavlyshyn O. Ivan Kurovets. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. 1918–1923. Uriady. Postati / za red. Ya. Isaievycha. Lviv, 2009. S. 139–140. [in Ukrainian].

Pavlyshyn O. Sotsialno-politychnyi portret ukrainskoho provodu Halychyny ta Bukovyny v revoliutsii 1918–1919 rokiv. Ukraina Moderna. Lviv, 2000. Ch. 4–5. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Pavlyshyn_ Oleh/Sotsialno-politychnyi_portret_ukrainskoho_provodu_Halychyny_ta_Bukovyny_v_revoliutsii_1918-1919_ rokiv/ (data zvernennia: 10.09.2018). [in Ukrainian].

Rutar V. Diialnist kerivnytstva ZUNR po orhanizatsii zakordonnykh postavok viiskovoho maina dlia Halytskoi armii. Humanitarnyi zhurnal. 2011. № 3–4. S. 216–225. [in Ukrainian].

Rutar V. Povsiakdenna hihiiena, metody likuvannia i profilaktyky zakhvoriuvan viiskovykiv Halytskoi armii (lystopad 1918 – lystopad 1919 rr.). Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu. 2015. Vyp. 16. S. 175–187. [in Ukrainian].

Sapiha O. P. Kadrove zabezpechennia medychnoi ta sanitarnoi sluzhby UHA v 1918–1920 rr. Viiskovo- naukovyi visnyk. Akademiia sukhoputnykh viisk. Lviv, 2011. Vyp. 14. S. 93–107. [in Ukrainian].

Sapiha O. P. Orhanizatsiia viiskovykh hospitaliv Ukrainskoi Halytskoi Armii ta yikh materialne zabezpechennia (1918–1920 rr.). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia. Ternopil, 2010. Vyp. 2. S. 79–85. [in Ukrainian].

Sapiha O. Pochatky formuvannia medychnoi ta sanitarnoi sluzhby Ukrainskoi Halytskoi Armii. Ukraina : kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Lviv, 2009. Vyp. 18. S. 450–456. [in Ukrainian].

Soroka O. Derzhavne rehuliuvannia medychnoi diialnosti na Prykarpatti u pershii polovyni XX stolittia.

Derzhavne upravlinnia. 2012. № 18. S. 104–110. [in Ukrainian].

Tyshchyk B. Y., Vivcharenko O. A. Zakhidnoukrainska narodna respublika. 1918–1923 rr. (Do 75-rich- chia utvorennia i diialnosti). Kolomyia, 1993. 120 s. [in Ukrainian].

Tomenchuk Kh. Orhanizatsiia mistsevoi vykonavchoi vlady ZUNR (zhovten 1918 – cherven 1919 rr.) : istoryko-politolohichnyi analiz. Hileia. 2012. № 10. S. 556–562. [in Ukrainian].

Kholeiko K. Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia okhorony zdorovia, sanitarnoho i epidemichnoho stanu v 1919–1921 rokakh. Ukrainska Tsentralna Rada – svitoch natsionalnoho derzhavotvorennia : istoryko- pravovi uroky ta suchasni realii: materialy kruhloho stolu, m. Ternopil, 10–11 berez. 2017 r. Ternopil, 2017.

S. 296–300. [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 1. 21 ark. (Vytiahy z “Vistnyka derzhavnikh zakoniv” ta rozpo- riadzhennia Sanitarnoho viddilu Sekretariatu vnutrishnikh sprav pro borotbu z zaraznymy zakhvoriuvanniamy). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 2. 36 ark. (Zvedeni zvity po Zakhidno-Ukrainskii Narodnii Respublitsi pro sanitarnyi stan povitiv). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 5. 26 ark. (Lystuvannia z Sekretariatom vnutrishnikh sprav pro materialnu dopomohu hospitaliam, zakupku medykamentiv, zbilshennia likariv ta vzahali medychnoho perso- nalu, pro ulashtuvannia zruchnykh pomeshkan dlia hospitaliv). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 7. 5 ark. (Lystuvannia z sekretariatamy shliakhiv Zakhidno- Ukrainskoi Narodnoi Respubliky i dyrektsii zaliznyts Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky ta podatkovym uriadom v Stanyslavovi pro borotbu z epidemiiamy cherevnoho ta sypnoho tyfiv). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 8. 19 ark. (Lystuvannia z Sekretariatom viiskovykh sprav Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky pro rekvizytsiiu likiv, pro borotbu z antysanitarnym stanom v mistakh, pro nestachu likariv). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 11. 80 ark. (Lystuvannia z povitovymy komisariatamy v Boho- rodchanakh, Berezhanakh, Zbarazhi, Zolochevi, Borshchevi, Brodakh, Bibrtsi. Dolyni, Deliatyni, Horodentsi, Drohobychi, Zhydachevi, Zhovkvi pro sanitarnyi stan povitiv, pro poshyrennia epidemii ta borotbu z nymy, pro zakupku medykamentiv, pro vlashtuvannia pomeshkan dlia hospitaliv). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 12. 28 ark. (Lystuvannia z povitovymy komisariatamy v Kolo- myi, Kopychyntsiakh, Kalushi, Nadvirnii, Pidhaitsiakh, Pechenizhyni, Peremyshlianakh pro poshyrennia poshesnykh khvorob: cherevnoho, pliamystoho tyfiv, borotbu z nymy ta pro sanitarnyi stan povitiv, asyhnu- vannia hroshei na borotbu z epidemiiamy ta zaraznymy khvorobamy ta pro pryznachennia likariv na robotu do hospitaliv).

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 13. 143 ark. (Lystuvannia z povitovymy komisariatamy v Ra- dekhovi, Stryiu, Stanislavi, Sambori, Sokali, Skalati, Sniatyni pro sanitarnyi stan v povitakh, asyhnuvannia hros- hei na borotbu z epidemiiamy ta zaraznymy khvorobamy ta pro pryznachennia likariv na robotu do hospitaliv). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 17. 13 ark. (Lystuvannia z okremym likariamy pro pryiom yikh na robotu ta borotbu z epidemiiamy, pro zakupku medykamentiv ta inshe). [in Ukrainian].

TsDAVO Ukrainy. F. 3982. Op. 1. Spr. 19. 15 ark. (Lystuvannia z viddilom derzhavnoi zhandarmerii v Stanyslavovi pro rekvizytsiiu pryvatnykh aptek). [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy. F. 567. Op. 1. Spr. 79. 60 ark. (Zvity starostv ta povitovykh likariv pro medyko- sanitarnyi stan v povitakh pid chas polsko-ukrainskoi viiny (1918–1919). [in Ukrainian].

Shchurovskyi V. Likari i medyky u vyzvolnii viini. 25-littia Ukrainskoho Likarskoho Tovarystva i Medychnoi hromady. Chikaho, 1975. S. 106–129. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.