ТВОРЕННЯ УВО В УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Наталія Надурак

Анотація


У статті аналізуються основні особливості та рівень дослідження українською історіографією процесу творення Української військової організації, покликаної продовжувати збройну боротьбу за українську державність. Автор визначає найбільш складні, дискусійні та найменш дослідженні питання процесу формування УВО та її діяльності у 1920–1923 рр., робить висновок, що саме українські зару- біжні дослідження стали базою всіх сучасних вітчизняних розробок цієї проблеми. З’ясовано, що сучасна вітчизняна історіографія здебільшого успадкувала від української зарубіжної тенденції до спрощеного викладу історії УВО. Автор доходить висновку, що вже від початку 2000-х років в Україні з’явилася низка досліджень, у яких розглянуто актуальні та малодосліджені питання часу та місця виникнення УВО, ролі Є. Коновальця у процесі формування організації, однак висновки авторів досить часто є дискусійними, отож, ці питання потребують подальшого більш детального дослідження.


Ключові слова


українська зарубіжна історіографія, радянська історіографія, сучасна українська історіографія, Українська військова організація, український націоналістичний рух, Організація україн- ських націоналістів, Євген Коновалець.

Посилання


Boikiv O. Komandyr – Derzhavnyi Muzh – Tvorets orhanizovanoho natsionalizmu. Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv 1929–1954 : zbirka statei u 25-littia OUN. Paryzh : Vydannia Pershoi Ukrainskoi Drukarni u Frantsii, 1955. S. 49–68. [in Ukrainian].

Cherednychenko V. Anatomiia zrady. Ukrainskyi burzhuaznyi natsionalizm – znariaddia antyradianskoi polityky imperializmu. Kyiv : Vyd-vo politychnoi literatury Ukrainy, 1978. 334 s. [in Ukrainian].

Cherednychenko V. P. Natsionalizm proty natsii. Kyiv : Politvydav Ukrainy, 1970. 190 s. [in Ukrainian].

Danylenko S. T. Dorohoiu hanby i zrady. 2-e vyd. Kyiv : Naukova dumka, 1972. 339 s. [in Ukrainian].

Darovanets O. Orhanizatsiini pochatky UVO ta formuvannia yii struktury (1920–1922). Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu, 2007. Zbirnyk 11. S. 5–60. [in Ukrainian].

Dobretsova V. V. Natsionalizm i relihiia na sluzhbi antykomunizmu: рro kontrrevoliutsiinu diialnist burzhuazno-natsionalistychnykh i klerykalnykh orhanizatsii na zakhidnoukrainskykh zemliakh u 20–30-kh rokakh ta borotbu proty nashykh prohresyvnykh syl. Lviv : Vyshcha shkola, 1976. 204 s. [in Ukrainian].

Futala V. Istoriia vyvchennia suspilno-politychnoho zhyttia ukraintsiv u mizhvoiennii Polshchi (1921– 1939). Drohobych : Kolo, 2010. 456 s. [in Ukrainian].

Halaiko B. Do pytannia stvorennia Ukrainskoi viiskovoi orhanizatsii. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist / NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. Lviv, 2009. Vyp. 18 : Zakhidnoukrainska narodna respublika: do 90-richchia utvorennia. S. 389–395. [in Ukrainian].

Halaiko B. M. Viiskovo-politychne stanovyshche na ukrainskykh zemliakh na pochatku 1920-kh rr. ta stvorennia Ukrainskoi viiskovoi orhanizatsii. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 2013. № 752 : Derzhava ta armiia. S. 129–

[in Ukrainian].

Havryliv I. O. UVO: pidpilna armiia v borotbi za derzhavnist. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 2006. № 572 : Derzhava ta armiia. S. 11–17. [in Ukrainian].

Havryliv I. O. Zakhidna Ukraina u 1921–1941 rokakh: narys istorii borotby za derzhavnist: monohrafiia. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012. 472 s. [in Ukrainian].

Kedryn-Rudnytskyi I. Vydatna indyvidualnist. Yevhen Konovalets ta yoho doba. Miunkhen, 1974.

S. 341–356. [in Ukrainian].

Kentii A. V. Ukrainska viiskova orhanizatsiia (UVO) u 1920–1928 pp. : korotkyi narys. Kyiv : In-t istorii Ukrainy NANU, 1998. 81 s. [in Ukrainian].

Kentii A. Zbroinyi chyn ukrainskykh natsionalistiv. 1920–1956 : istoryko-arkhivni narysy. Kyiv, 2005.

T. 1 : Vid Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii do Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. 1920–1942. 332 s. [in Ukrainian].

Knysh Z. Nachalna komanda UVO u Lvovi. Yevhen Konovalets ta yoho doba. Miunkhen : Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia, 1974. S. 288–297. [in Ukrainian].

Knysh Z. Pidgruntia UVO. Sribna surma: statti y materiialy do diiannia Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii. Toronto : Sribna Surma, [b. r.]. Zb. 2 : Pochatky UVO v Halychyni / zibrav, uporiadkuvav i zredahuvav Z. Knysh. S. 9–24. [in Ukrainian].

Kovalchuk M. Bilia vytokiv UVO: viiskovo-politychna diialnist Ye. Konovaltsia u 1920–1921 rr.

Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Lviv : Vydavnytstvo “Ms”, 2006. Zb. 7. S. 5–78. [in Ukrainian].

Kovalchuk M. Do pytannia diialnosti Ye. Konovaltsia na choli UVO ta OUN. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Lviv : Instytut ukraino znavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu, 2010. Zbirnyk 14. S. 5–32. [in Ukrainian].

Kovalchuk M. Na choli Sichovykh striltsiv. Viiskovo-politychna diialnist Yevhena Konovaltsia v 1917– 1921 rr. Kyiv : Ukrainska vydavnycha spilka im. Yuriia Lypy, 2010. 288 s. [in Ukrainian].

Kozhne slovo, kozhen krok yikh – zrada / redkol.: P. D. Sardachuk ta in. Uzhhorod : Karpaty, 1979.

s. [in Ukrainian].

Krasivskyi O. Skhidna Halychyna i Polshcha v 1918–1923 rr.: Problemy vzaiemyn : monohrafiia.

Kyiv : Vyd-vo UADU, 1998. 304 s. [in Ukrainian].

Krasivskyi O. Ya. Halychyna u pershii chverti ХХ st. : Problemy polsko-ukrainskykh stosunkiv. Lviv : Vyd-vo LFUADU, 2000. 416 s. [in Ukrainian].

Kucheruk O. Ryko Yaryi – zahadka OUN. Lviv : Piramida, 2005. 212 s. [in Ukrainian].

Manzurenko V. Nevidomi lysty Yevhena Konovaltsia v arkhivi Universytetu Minnesoty. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu, 2011. Zbirnyk 16 : Do 120-littia z dnia narodzhennia Yevhena Konovaltsia. S. 33–47. [in Ukrainian].

Martynets V. Ukrainske pidpillia: Vid U.V.O. do O.U.N. : spohady i materiialy do peredistorii ta istorii ukrainskoho orhanizovanoho natsionalizmu. Vinnipeh, 1949. 428 s. [in Ukrainian].

Mirchuk P. Narys istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv : v 2 t. Miunkhen ; London ; Niu- York : Ukrainske Vyd-vo, 1968. T. 1 : 1920–1939. 642 s. [in Ukrainian].

Mirchuk P. Ye. Konovalets. (U 20-richchia smerty). Toronto : Liha vyzvolennia Ukrainy, 1958. 108 s. [in Ukrainian].

Nadurak N. M. Ukrainskyi pravoradykalnyi rukh 1920–1941 rr.: istoriohrafiia : dys kand. ist. nauk :

00.06. Ivano-Frankivsk, 2013. 311 s. [in Ukrainian].

Navrotskyi O. Pochatky UVO u Lvovi. Sribna surma: statti y materiialy do diiannia Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii / zibrav, uporiadkuvav i zredahuvav Z. Knysh. Toronto : Sribna Surma, [b. r.]. Zb. 2 : Pochatky UVO v Halychyni. S. 25–62. [in Ukrainian].

Prymachenko Ya. L. Pivnichnoamerykanska istoriohrafiia diialnosti OUN i UPA. Kyiv : In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. 182 s. [in Ukrainian].

Rudniev V. V. Ukrainski burzhuazni natsionalisty – ahentura mizhnarodnoi reaktsii. Kyiv : Derzhpo- litvydav URSR, 1955. 216 s. [in Ukrainian].

Rymarenko Yu. I. Z kym i proty koho: dokumentalno-publitsystychni narysy y statti. Kyiv : Dnipro, 1983. 348 s. [in Ukrainian].

Shevchuk S. Pora skazaty pravdu pro nashi vyzvolni zmahannia dobytysia voli dlia Halytskoi zemli.

–1939. Toronto, 1965. 280 s. [in Ukrainian].

Sribna surma: statti y materiialy do diiannia Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii / zibrav, uporiadkuvav i zredahuvav Z. Knysh. Toronto : Sribna Surma, [b. r.]. Zb. 2 : Pochatky UVO v Halychyni. 167 s. [in Ukrainian].

Vasiuta I. K. Natsionalno-vyzvolnyi rukh u Zakhidnii Ukraini (1918–1939 pp.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2001. № 6. S. 35–64. [in Ukrainian].

Vasiuta I. K. Politychna istoriia Zakhidnoi Ukrainy (1918–1939). Lviv : Kameniar, 2006. 335 s. [in Ukrainian].

Vaskovych H. Yevhen Konovalets i Yevhen Petrushevych v 1920–1921 rokakh. Yevhen Konovalets ta yoho doba. Miunkhen : Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia, 1974. S. 303–315. [in Ukrainian].

Viatrovych V. Istoriia z hryfom “sekretno”: spochatku bula UVO. URL: https://tsn.ua/analitika/istoriya- z-grifom-sekretno-spochatku-bula-uvo.html (data zvernennia: 20.11.2018).

Viatrovych V. Pretsedent Konovaltsia. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu, 2011. Zbirnyk 16 : Do 120-littia z dnia narodzhennia Yevhena Konovaltsia. S. 14–16. [in Ukrainian].

Viatrovych V. Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu: meta i zavdannia. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Lviv, 2003. Zbirnyk I. S. 5–9. [in Ukrainian].

Viedienieiev D. V., Bystrukhin H. S. Mech i tryzub. Rozvidka i kontrrozvidka rukhu ukrainskykh natsionalistiv ta UPA. 1920–1945. Kyiv : Heneza, 2006. S. 22–94. [in Ukrainian].

Zabilyi R. Diialnist Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii na Dolynshchyni v 1920–1929 rokakh. Ukrains- kyi vyzvolnyi rukh. Lviv : Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu, 2008. Zbirnyk 12. S. 5–22. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.