ЗУНР: ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СПОГАДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ДІАСПОРИ

Ірина СКАКАЛЬСЬКА

Анотація


Мета дослідження: проаналізувати ключові сюжетні лінії у спогадах учасника підготовки Листопадового зриву, матеріалів з перебігу українсько-польської війни, видання бувших вояків українців та ін. Основні завдання: узагальнити інформацію з історії ЗУНР, акумульовану у спогадах; здійснити порівняння джерел, виокремити цікаві дані, що дозволить більш колоритно відтворити революційні події; висвітлити рефлексію учасників визвольних змагань. Під час дослідження послуговувались методом “текстової епохи”.

Методологія дослідження спирається на регіоналістичні підходи вивчення проблеми. У ході дослідження використовувались загальнонаукові методи. Насамперед, метод збирання фактичних даних (нагромадження фактів) і метод їх компонування (аналізу). Також було застосовано спеціальні методи (біографічний, джерелознавчого аналізу), які допомагають схарактеризувати інформацію учасників революційних подій.

Наукова новизна полягає в окресленні маловідомих спогадів з історії ЗУНР, які не були ключо- вими особами державотворення, але їхня інформація є важливою для збереження історичної пам’яті.

Висновки. Спогади учасників революції, які були зафіксовані в діаспорі, а тому збереглися, деталізують події періоду ЗУНР та допомагають зрозуміти обставини, процеси, чинники, які визначали хід національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Спогади таких малознаних учасників заслуговують на увагу як джерело вивчення державницьких змагань українського народу. Лише комплексний аналіз всіх наявних джерел дозволить всеохоплююче висвітлити історію ЗУНР.


Ключові слова


спогади, учасники революційно-воєнних подій, ЗУНР, історична пам’ять, діаспора.

Посилання


Hladylovych A. Ochyma dytyny. Spohad pro lystopad 1918 r. i viinu z poliakamy. Almanakh “Homonu Ukrainy”. 1978. № 49. S. 51–59. [in Ukrainian].

Kuzma O. Lystopadovi dni. 1918 rik. Niu-York, 1960. 450 s. [in Ukrainian]. Lytvyn M. Ukrainsko-polska viina 1918–1919. Lviv, 1998. S. 39. [in Ukrainian].

O. T. Vyzvolna borotba ukrainskoho narodu 1917–1921 r. London, 1950. S. 37. [in Ukrainian].

Parkhomenko V. A. “Lystopadove povstannia 1918 r. u Halychyni v memuarnii literaturi”. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2013. № 2. S. 95. URL: ttp://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/106473/06- Parkhomenko.pdf?sequence=1. [in Ukrainian].

Parkhomenko V. A. Stanovlennia ZUNR (lystopad 1918 r.) v ukrainskii memuarystytsi. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ltkp_2013_72_16.pdf. [in Ukrainian].

Polianskyi O. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/ 34606048/5798/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%

D0%B9%20%D0%9E..pdf: 9. [in Ukrainian].

Shkilnyk M. Ukraina u borotbi za derzhavnist v 1917–1921 rokakh. Spomyny i rozdumy. Toronto, 1971. 344 s. [in Ukrainian].

Stebelskyi I. Lystopadovyi perevorot 1918 roku u Kalushi. Almanakh “Homonu Ukrainy”. 1978. № 49.

S. 44. [in Ukrainian].

Tsehelskyi L. Vid lehend do pravdy. Niu-York, 1960. S. 9. [in Ukrainian].

Zashko M. Pershyi lystopada u Lvovi. Spomyn. Almanakh “Homonu Ukrainy”. 1980. № 51. S. 71. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.