УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА МІСТА СТАНИСЛАВОВА У ВИБОРЧОМУ РУСІ В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Ярослав КАПУЩАК Андрій КОРОЛЬКО

Анотація


У статті розкрито  найважливіші  віхи  суспільно-політичного  життя  української  громади  м. Станиславів під владою Австро-Угорської імперії упродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст.; простежено розвиток вічевого і страйкового рухів; проаналізовано ключові вимоги, які висувало українство з метою захисту своїх прав від посягань панівних націй монархії; охарактеризовано участь українського насе- лення міста у виборах до австрійського парламенту (рейхсрату) та Галицького крайового сейму досліджуваного періоду.


Ключові слова


українська громада, місто, Станиславів, віче, вибори, посол.

Посилання


Raikivskyi I. Stanyslaviv pid avstriiskoiu vladoiu (kinets XVIII – pochatok XX st.). Halychyna. Vseukrainskyi naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. 2011. № 18/19. S. 11–25. [in Ukrainian].

Chornovol I. 199 deputativ Halytskoho seimu. Lviv, 2010. 228 s.

Poliek V. Maidanamy i vulytsiamy Ivano-Frankivska. Istoryko-kulturnyi putivnyk. Lviv : Svitlo i tin, 1994. 89 s. [in Ukrainian].

Hrytsak Ya. Narysy istorii Ukrainy. Formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XІX–XX st. Kyiv : Heneza, 1996. 360 s. [in Ukrainian].

Grodziski Stanislaw. Sejm krajowy galicyjski 1861–1914. Tom 2. Warszawa, 1993. 558 s. [in Poland]. Posol Iosyf Huryk pered vybortsiamy. Dilo. 1890. 20 liutoho (4 marta). Ch. 40. S. 1–2. [in Ukrainian]. Adresa pryznania kliubovy ruskykh posliv soimovykh od Rusyniv povitu stanislavivskoho. Dilo. 1890.

(29) marta. Ch. 62. S. 2. [in Ukrainian].

Novynky. Robitnyky v Stanislavovi khotily shche 8 hrudnia s. r. sklykaty zbory robitnykiv i selian v spravi zahalnoho holosovania y svobodу prasу. Dilo. 1891. 18 (30) hrudnia. Ch. 283. S. 3. [in Ukrainian].

Viche v Stanislavovi. Batkivshchyna. 1892. 3 (15 lypnia). Ch. 27. S. 133–134. [in Ukrainian].

Viche narodne v Stanyslavovі vуpalo vchera… Dilo. 1892. 23 chervnia (5 lypnia). Ch. 141. S. 1. [in Ukrainian].

Postanovy narodni, shcho yikh povynen znaty na teper kozhdyi Rusyn. Referat d-ra Kostia Levytskoho na vichu v Stanislavovi. Batkivshchyna. 1892. 10 (22 lypnia). Ch. 28. S. 141–142. [in Ukrainian].

Pos. I. Huryk pered vybortsiamy. Dilo. 1895. 24 maia (5 chervnia). Ch. 113. S. 2–3. [in Ukrainian]. Po vyborakh. Batkivshchyna. 1895. 16 (28) veresnia. Ch. 18. S. 133–135. [in Ukrainian].

Koho vybrano do soimu z hromad silskykh? Batkivshchyna. 1895. 16 (28) veresnia. Ch. 18. S. 135. [in Ukrainian].

Yak perevelys vybory posliv? Z Stanyslavova pyshut nam… Dilo. 1895. 7 (19) zhovtnia. Ch. 225. S. 1–2. [in Ukrainian].

Novynky i vsiachyna. Do vsikh Rusyniv i vsikh khliborobiv Stanyslavivskoho povitu! Batkivshchyna.

16 (28) serpnia. Ch. 16. S. 127.

Povitove viche narodne v Stanyslavovi… Batkivshchyna. 1896. 1 (13) veresnia. Ch. 17. S. 130–132. [in Ukrainian].

Rukh vyborchii. Z Stanyslavova pyshut nam: V okruzi vyborchom Stanyslaviv–Bohorodchany–Tov- mach–Nadvirna rukh vyborchii – z viymkoiu povita nadvirnianskoho – dosyt zhyvyi. Dilo. 1897. 25 sichnia (6 liutoho). Ch. 20. S. 1. [in Ukrainian].

Rukh politychnyi ruskoho selianstva. V Chernevi pid Stanyslavovom maly vidbuty sia pravybory… Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1897. 27 liutoho (11 marta). Ch. 9. S. 71. [in Ukrainian].

Shche protsesу za vуborу. II. Sprava cherniivska. Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1897. 19 chervnia (1 lypnia). Ch. 25. S. 194. [in Ukrainian].

Z rukhu vyborchoho. Z Stanyslavova pyshut nam: Pry asystentsiy viyska vidbuly sia pravybory v selakh pid Stanyslavovom v Uhrynovi dolishnim, v Yamnytsy i Krekhyvtsiakh. Dilo. 1897. 25 liutoho (9 marta). Ch. 45. S. 2. [in Ukrainian].

Vybory v V-oi kuriy. (VIII. Stanyslaviv, Halych; Rohatyn, Burshtyn; Pidhaitsi, Vyshnivchyk; Buchach, Zo- lotyi Potik, Manastyryska; Tovmach, Tysmenytsia, Otyniia). Dilo. 1897. 28 liutoho (12 marta). Ch. 48. S. 1–2. [in Ukrainian].

Novyny. Vyslid vyboriv z kuriy chetvertoy… Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1897. 6 (18) marta. Ch. 10. S. 79. [in Ukrainian].

Rukh politychnyi, prosvytnyi i ekonomichnyi ruskoho narodu. V stanislavivskim poviti. Dnia 10 liutoho vidbude sia v Stanislavovi viche… Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1898. 15 (27) sichnia. Ch. 3. S. 22. [in Ukrainian].

V stanislavivskim poviti. Viche okruzhne z 10 liutoho vypalo duzhe dobre. Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne y hospodarske dlia narodu. 1898. 12 (24) liutoho. Ch. 7. S. 53–54. [in Ukrainian].

Viche v Stanyslavovi. Dilo. 1898. 6 (18) liutoho. Ch. 28. S. 1. [in Ukrainian].

Prosvitnyi, ekonomichnyi i politychnyi rukh sered nashoho narodu. V Stanislavivskim poviti proiavyv sia v poslidnykh chasakh sylnyi rukh prosvitnyi, ekonomichnyi i politychnyi. Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1900. 11 (24) maia. Ch. 19. S. 3.

Dopysy pro vyborchyi rukh. Zi Stanislavivshchyny. (Bilshe kandydativ, yak komitetovykh!). Svoboda.

Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu.. 1900. 1 (25) zhovtnia. Ch. 41. S. 3. [in Ukrainian].

Vyborchyi rukh. P. Yosyf Huryk khlopskyi kandydat na 5-tu kuryiu Stanislaviv i t. d. … Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1900. 23 lystopada (6 hrudnia). Ch. 47. S. 3–4. [in Ukrainian].

Chyselni vykazy z vyboriv (v V-ii kuryi). Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne y hospodarske dlia narodu. 1900. 8 (21) hrudnia. Ch. 49. S. 1–2. [in Ukrainian].

Chyselni vykazy z vyboriv (v IV-tii kuryi). Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1900. 8 (21) hrudnia. Ch. 49. S. 2. [in Ukrainian].

Pohrom! Vybory v kuryi khlopskii v ruskii chasty kraiu… Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1901. 23 serpnia (5 veresnia). Ch. 34. S. 1. [in Ukrainian].

Povyborchi pysma. Iz Stanyslavova pyshut nam… Dilo. 1901. 30 serpnia (12 veresnia). Ch. 195. S. 2. Dopysy. Zi Stanislavivshchyny. “Razom syly spoluchite, dobro bude vam”. Svoboda. Pysmo politychne,

prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1901. 30 serpnia (12 veresnia). Ch. 35. S. 3.

Z narodnykh vich i zboriv. Viche v Stanyslavovi vidbulo sia d. 12 s. m. … Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1901. 13 (26) hrudnia. Ch. 50. S. 2. [in Ukrainian].

Novynky. Narodni vicha v d. 28 padolysta. Dilo. 1905. 19 padolysta (2 hrudnia). Ch. 259. S. 3. [in Ukrainian].

Narodni vicha i manifestatsyi. V stanyslavivskim poviti d. 17. s. m. malo vidbuty v Chukalivtsi viche…

Dilo. 1906. 9 (22) sichnia. Ch. 6. S. 2. [in Ukrainian].

Narodni vicha i manifestatsyi. V stanyslavivskim pov. vidbuly sia d. 21. s. m. dovirochni zbory… Dilo.

17 (30) sichnia. Ch. 13. S. 2. [in Ukrainian].

Vicha okruzhni. Viche okruzhne v Stanyslavovi… Dilo. 1906. 18 (31) sichnia. Ch. 14. S. 2. [in Ukrainian].

Vyborchi okruhy. III. Dilo. 1906. 10 (23) martsia. Ch. 47. S. 1. [in Ukrainian].

Vyborchi okruhy v Halychyni. Dilo. 1906. 30 maia (12 chervnia). Ch. 109. S. 1. [in Ukrainian].

Vidozva. Novyi vyborchyi zakon oderzhav tsisarsku sanktsyiu. Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1907. 14 liutoho. Ch. 7. S. 1–2. [in Ukrainian].

Oholoshenie. Narodnyi Komitet yako nachalna ekzekutyva narodnoho (natsionalno-demokratychnoho) storonnytstva… Dilo. 1907. 20 tsvitnia. Ch. 80. S. 1. [in Ukrainian].

Peredvyborchyi rukh. Z mista Stanyslavova. Ruskym kandydatom z mista Stanyslavova postavyla tamoshna organizatsyia mistseva… Dilo. 1907. 21 martsia. Ch. 54. S. 2. [in Ukrainian].

Peredvyborchyi rukh. V spravi aktsyi vyborchoi v okruzi Stanyslaviv–Tovmach–Obertyn i t. d. oderzhaly my sliduiuchu statiu… Dilo. 1907. 4 maia. Ch. 90. S. 2–3. [in Ukrainian].

Kilko khto distav holosiv dnia 17 s. m. Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1907.

maia. Ch. 21. S. 2. [in Ukrainian].

Vybory. Z mista Stanyslavova: Stanyslavivska mistseva organizatsyia nashoho natsyonalno- demokratychnoho storonnytstva rishyla… Dilo. 1907. 23 maia. Ch. 104. S. 2. [in Ukrainian].

Opovishchenie z okruha vyborchoho ch. 59. Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys.

28 maia. Ch. 23. S. 3. [in Ukrainian].

Vybory. Vyborchi rozboi. Iz Stanyslavova donosiat… Dilo. 1907. 30 maia. Ch. 110. S. 2. [in Ukrainian].

Vybory v 1907-im rotsi. Okruh 59. Stanyslaviv, Tovmach i t. d. Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu. 1911. 3 maia. Ch. 19. S. 5. [in Ukrainian].

ruskykh posliv v avstriiskii derzhavnii radi. Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne i hospodarske dlia narodu.1907. 6 chervnia. Ch. 25. S. 5. [in Ukrainian].

Vcherashni vybory. Dilo. 1908. 13 (28) liutoho. Ch. 43. S. 1. [in Ukrainian].

Vybory z halytskykh mist. Dilo. 1908. 19 liutoho (3 martsia). Ch. 48. S. 1. [in Ukrainian].

Vyborchyi rukh. Z okruha 59-oho (Stanyslaviv, Tovmach i t. d.). Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1911. 5 maia. Ch. 20. S. 3.

Vykaz holosovania. Okruh 59. Stanyslaviv, Tovmach i t. d. Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1911. 21 chervnia. Ch. 32. S. 2. [in Ukrainian].

Vybory v Skhidnii Halychyni. Miiski okruhy. Okruh 14. Dilo. 1911. 8 (21) chervnia. Ch. 135. S. 3. [in Ukrainian].

Vykaz druhoho holosovania z dnia 26-ho s. m. v sykh okruhakh, de v sei ponedilok, dnia 3-ho lypnia maiemo vybraty 18 nashykh posliv. (Okruh 59. Stanyslaviv–Tovmach–Obertyn i t.d). Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1911. 29 chervnia. Ch. 34. S. 3. [in Ukrainian].

Kinets vyboriv v Skhidnii Halychyni. Okruh vyborchyi ch. 59. (Stanyslaviv, Tovmach, Bohorodchany, Yezupil). Dilo. 1911. 21 chervnia (4 lypnia). Ch. 146. S. 2. [in Ukrainian].

ukrainski posly… Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys.1911. 6 lypnia. Ch. 35. S. 1.

Dnia 12 liutoho s. r. o 12. hod. v poludne vidbulo sia v Stanyslavovi viche pid holym nebom v spravi soimovoi vyborchoi reformy. Dilo. 1912. 3 (16) liutoho. Ch. 36. S. 3. [in Ukrainian].

Vichevyi rukh. Dilo. 1912. 11 (24) maia. Ch. 115. S. 5. [in Ukrainian].

Nashi kandydatury. Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1913. 25 chervnia. Ch. 26. S. 2. [in Ukrainian].

Vybory z silskoi kuryi. Svoboda. Politychna, prosvitna i hospodarska chasopys. 1913. 3 lypnia. Ch. 27. S. 2. [in Ukrainian].

Vcherashni vybory. Dilo. 1913. 18 chervnia (1 lypnia). Ch. 144. S. 1–3. [in Ukrainian].

Ukrainskyi Narode! Dilo. 1914. 21 lypnia (3 serpnia). Ch. 171. S. 1. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.