ІНТЕЛІГЕНЦІЯ МІСТА ТА СЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННЯ

Євгеній БИБА

Анотація


У статті висвітлено спробу розглянути та узагальнити питання матеріального забезпечення інтелігенції. У статті подається загальна характеристика матеріально-побутового забезпечення інтелігенції у другій половині ХІХ ст. З’ясовано, що рівень матеріального забезпечення інтелігенції залежав від роду діяльності та фаху. Розглянуто основні та додаткові витрати представників інтелігенції. Встановлено, що разом зі становленням ринкової моделі економіки та її модернізації в умовах доби “Великих реформ” матеріальний добробут представників інтелігенції українських губерній Російської імперії значно поліпшився, що виявлялося у зростанні оплати праці представників розумових професій, у розширенні раціону харчування, більшій доступності якісного та дорогого одягу, взуття.


Ключові слова


матеріальне забезпечення інтелігенції, доходи інтелігенції, витрати інтелі- генції, повсякденне життя інтелігенції, різночинна інтелігенція.

Посилання


Arkhiv Drahomanova / uporiad. H. Lazarevskyi. Varshava, 1938. T. 1 : Lystuvannia Kyivskoi Staroi hromady z M. Drahomanovym (1870–1895 rr.). 446 s. [in Ukrainian].

Drach O. Pochatkova osvita u Cherkaskomu poviti Kyivskoi hubernii v konteksti zahalnoukrainskykh tendentsii (druha polovyna ХIХ – pochatok ХХ st.). Cherkashchyna v konteksti istorii Ukrainy : Materialy Pershoi naukovo-kraieznavchoi konferentsii Cherkashchyny, prysviachenoi 50-richchiu utvorennia Cherkaskoi obl. Cherkasy : Vash Dim, 2004. [in Ukrainian].

Zhyzny y yskustvo. 1893. № 4. S. 4.

Zhyzny y yskustvo. 1894. № 76. S. 6.

Zapysky ymperatorskoho Kharkovskoho unyversyteta 1898 h. Kharkov, 1898. Kn. 1. [in Russian].

Zubkov Y. Rossyiskoe uchytelstvo: povsednevnaia zhyzn prepodavatelei zemskykh shkol, hymnazyi y realnуkh uchylyshch. 1870–1916. Moskva : Novуi khronohraf, 2010. [in Russian].

Iliukha O. Selskyi uchytel v Olonetskoi hubernyі: trud y sotsyalnуi oblyk. Yz ystoryі russkoi yntellyhentsyі : sb. materyalov y statei k 100-letyiu so dnia rozhdenyia V. R. Leikynoi-Svyrskoi. Sankt-Peter- burh, 2003. S. 426–443. [in Russian].

Instytut rukopysu NBU im. V. Vernadskoho (dali – IR NBUV) F. 2. Op. 3. Spr. № 4159 : Rakhunky na hroshi premialni za Istoriiu Malorosii ta in. [in Ukrainian].

IR NBUV F. 2. Op. 7. Spr. № 30459 : Papery shcho torkaiutsia vydn tvoriv i prodazhu yikh.

IR NBUV Arkhiv M. Berezhkova. F. 23. Op. 1. Spr. № 7 : Shchodennyk. T. 1a. : Yiun 1876 – mart

hh.

IR NBUV Arkhiv K. Kushnira-Marchenko. F. 133. Op. 1. Spr. № 1 : Shchodennyk. T. 1 : 1892–1908 rr. Kasianov H. Ukrainska intelihentsiia na rubezhi ХIХ–ХХ st. : sotsialno-politychnyi portret. Kyiv, 1993.

s. [in Ukrainian].

Kyevlianyn. 1897. № 355. S.6.

Kistiakivskyi O. F. Shchodennyk : 1874–1885 : u 2 t. / uporiad. V. S. Shandra [ta in. ; vidp. red.

I. L. Butych ; NAN Ukrainy, Arkheohrafichna komisiia, Instytut ukrainskoi arkheohrafii, Tsentralnyi derzh. istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi, Ukrainska pravnycha fundatsiia] T. 1 : 1874–1879. Kyiv : Naukova dumka, 1994. 645 s. [in Ukrainian].

Koliada I. Ukrainska intelihentsiia v Rosіi: suspilno-politychna ta sotsialno-kulturna diialnist (druha polovyna ХIХ – pochatok ХХ st.). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy, 2010. 400 s. [in Ukrainian].

Leikyna-Svyrskaia V. Yntellyhentsyia v Rossyу vo vtoroi polovyne ХХ v. Moskva, 1981. 285 s. [in Russian].

Marholys Yu. D., Tyshkyn H. A. Otchyzne na polzu, a rossyianam vo slavu : Yz ystoryy unyversytets- koho obrazovanyia v Peterburhe v ХХVIII – nachale ХIХ v. Leninhrad, 1988. [in Russian].

Marianenko O .I. Mynule ukrainskoho teatru. Kyiv : Mystetstvo, 1953. 184 s. [in Ukrainian]. Marianenko O. I. Stsena, aktory, roli. Kyiv : Mystetstvo, 1964. 300 s. [in Ukrainian].

Molchanov V. Zhyttievyi riven naselennia Ukrainy za chasiv P. Kulisha. Volynski istorychni zapysky.

Zbirnyk naukovykh statei. T. 3. 2009. S. 12–26. [in Ukrainian].

Petrovskyi H. Z revoliutsiinoho mynuloho. Moskva, 1958. 210 s. [in Russian].

Ptukha M. V. Ocherky po ystoryу statystyky v SSSR : v 2 t. Moskva, 1959. T. 2. [in Russian].

Sokolov K. Rossyiskaia yntellyhentsyia XVIII – nachala XX vv. : kartyna myray povsednevnost. Sankt- Peterburh : Nestor-Ystoryia. 2007. 510 s. [in Russian].

Suchkov Y. Sotsyalnыi y dukhovnуi oblyk uchytelstva Rossyу na rubezhe ХIХ–ХХ vv. Otechestven- naia ystorуia. 1995. №. 1. S. 65–73. [in Russian].

Shyp N. Yntellyhentsyia na Ukraіne (ХIХ v.): іstoryko-sotsyolohycheskyi ocherk. Kyev, 1991. 172 s. [in Russian].

Yaremenko I. Zemske vchytelstvo ukrainy naperedodni ta v period pershoi svitovoi viiny: pravovyi status, sotsialnyi avtorytet ta oplata pratsi. Problemy istorii Ukrainy ХIХ – pochatku ХХ st. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv, 2014. № 23. S. 255–267. [in Ukrainian].


Повний текст: PDF
20 :: 32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.