Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис "Галичина"

«Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина»видається в Івано-Франківську з 1997 року. Поява цього видання сталапродовженням давньої традиції історичних досліджень країв та регіонівУкраїни, біля джерел якої були видатні українські вчені Михайло Грушевський,Іван Франко, Володимир Гнатюк, Іван Крип’якевич та ін.
Ініціатором заснування і головним редактором видання від самогопочатку і до сьогодні є доктор історичних наук, професор, заслужений діячнауки і техніки України Микола Кугутяк. Видання журналу стало результатомплідної двадцятилітньої роботи професорсько-викладацького колективу Інституту історії, політології і міжнародних відносин (до 2005 року –історичного факультету) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Часопис був затверджений у 1998 році фаховим виданням ВАК України знаступних галузей наук: історія, філологія, мистецтвознавство; з часуперереєстрації в 2010 р. має фаховий статус з історії і мистецтвознавства; а від2015 – з історії. Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію друкованогозасобу масової інформації, програмними цілями видання є «відтворенняоб’єктивної картини історичного минулого краю, ознайомлення громадськості зкультурною спадщиною українського народу, аналіз суспільно-політичноїситуації в сучасній Україні».
Членами редакційної колегії, що безпосередньо займається підготовкою журналу до друку, крім М.Кугутяка (головногоредактора), І.Райківського та О.Єгрешія (відповідальних секретарів), булиО.Марущенко, А.Королько, Л.Шологон, Г.Стефанюк, М.Вітенко та деякі ін. До редакційної ради видання в різні роки входили авторитетні українські вчені3В.Грабовецький, В.Грещук, В.Качкан, В.Кононенко, В.Матвіїшин, Р.Чугай,Т.Салига, М.Станкевич та ін.
На сторінках «Галичини» друкувалися статті відомих вчених, причому нелише з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а й з багатьох інших вищих навчальних закладів України (зокрема Києва,Харкова, Донецька, Кривого Рогу, Севастополя, Сімферополя, Одеси,Чернігова, Рівного, Житомира, Вінниці, Миколаєва, Львова, Чернівців, Луцька,Тернополя, Ужгорода, Кам’янця-Подільського, Білої Церкви, Переяслава-Хмельницького, Острога, Дрогобича, Кременця та ін.). Художнє оформлення журналу здійснювали відомі прикарпатські художники М.Гаталевич,М.Ясінський, І.Токарук, О.Чуйко, В. Хомин, М.Корпанюк.