№ 29-30 (2017)

Зміст

КАРНА СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА ХЕРСОНЩИНІ 1940–1950 рр. DOCX
Євген СІНКЕВИЧ 16-19
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ КОМАНДНИМ СКЛАДОМ ВІДДІЛІВ УПА ТА КЕРІВНИКАМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОУН У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ (1944–1947 рр.) XML
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ 9-15
ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ ОУН (б) У ПРОЦЕСІ РОЗГОРТАННЯ ЗБРОЙНИХ ВІДДІЛІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ ОПОРУ (кінець 1943 р. – початок 1944 р.) XML
Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ 20-25
ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ТА РОЗВИТОК І ГЕНЕАЛОГІЯ ОУН (1891–2005 рр.) XML
Олександр СИЧ 26-35
УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ 20–30-х рр. ХХ ст.: ПОЧАТОК ПРОТИСТОЯННЯ XML
Роман КОБИЛЬНИК 36-43
ВЗАЄМИНИ УНДО ТА УСДП У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ПІД ПОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ (1925–1939 рр.) XML
Ігор РАЙКІВСЬКИЙ 44-57
STOSUNKI POLSKO-UKRAINSKI W SWIETLE DOKUMENTOW OUN Z CHASOW II WOJNY SWIATOWEJ XML
Oлександра СТАСЮК 58-65
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІДЕЙ ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. XML
Галина СТЕФАНЮК 66-71
ВИБОРИ 1946 р. І УКРАЇНЦІ XML
Іван ЗУЛЯК 72-84
ЖІНОЧІ ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ 1940–1950-х рр. XML
Ольга МАСЛІЙ 85-92
МАСОВО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР У ЧАСИ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА” XML
Олег МАЛЯРЧУК 93-102
СНЯТИНСЬКИЙ “СОКІЛ” І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА В 1930-х рр. , XML
Василь БУРДУЛАНЮК, Андрій КОРОЛЬКО 103-111
ШЛЯХ БОРОТЬБИ УПІВЦЯ ОРЕСТА-МЕТОДІЯ ДИЧКОВСЬКОГО (1930–2009 рр.) XML
Cергій АДАМОВИЧ 112-115
ЖІНКА НА ТЛІ ЕПОХИ: НЕСКОРЕНА ОЛЬГА ЛЕВИЦЬКА-БАСАРАБ XML
Ольга БЛАГА 116-121
МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РОМАНА ШУХЕВИЧА У КНЯГИНИЧАХ , XML
Ірина ГОРЛЕНКО, Андрій КУЗИК 122-129
КИРИЛО СТУДИНСЬКИЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1939–1941 рр. XML
Андрій КЛІШ 140-147
ІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ ПОЛЬСЬКОГО ПОСЛА БРОНІСЛАВА ВОЙЦЕХОВСЬКОГО І МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО В 1938 р. XML
Олег Єгрешій 148-154
БОРОТЬБА ДИСИДЕНТА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА З РАДЯНСЬКИМ РЕЖИМОМ ПІД ЧАС ЙОГО ДРУГОГО УВ’ЯЗНЕННЯ (1970–1979) XML
Богдан ПАСКА 155-165
ІВАН БОБЕРСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК ТА ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК УКРАЇНСЬКОГО СПОРТОВОГО КРУЖКА В АКАДЕМІЧНІЙ ГІМНАЗІЇ У ЛЬВОВІ XML
Андрій СОВА 166-175
МІСЦЕ CТЕПАНА ФЕДАКА В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛЬВОВІ (1918–1921 рр.) XML
Богдан САВЧУК 130-139
ОСТАП ЛУЦЬКИЙ – ІДЕОЛОГ ТА ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ XML
Людмила ДРОГОМИРЕЦЬКА 176-183
СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х років: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ XML
Олександр МАРУЩЕНКО 184-195
ПРОБЛЕМА “ФРАНКО – ГРУШЕВСЬКИЙ” В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ XML
Віталій ТЕЛЬВАК, Василь ПЕДИЧ 196-209
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ (НА ПРИКЛАДІ ОУН ТА УПА) XML
Степан БОРЧУК 210-216
ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ АДВОКАТІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ XML
Степан КОБУТА 217-225
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ ІВАНА ФРАНКА: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ XML
Федір МЕДВІДЬ, Анатолій ТВЕРДОХЛІБ, Тамара КУРЧИНА 226-233
І. ФРАНКО. “ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО” ЯК СПОВІДЬ НАЦІОНАЛЬНО СВІ-ДОМОГО ПРЕДСТАВНИКА ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. XML
Світлана ГІРНЯК 234-239
ІВАН ФРАНКО У ВЗАЄМИНАХ ІЗ СІЧОВИМ РУХОМ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст. XML
Микола ГУЙВАНЮК 240-244
ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВАНА ФРАНКА НА ПОКУТТІ XML
Михайло ПАНЬКІВ 245-250
СПОГАДИ ІВАНА ФРАНКА ПРО КНЯЗЯ РОМАНА ЧАРТОРИЙСЬКОГО І ВАЛЕ-РІЯНА КАЛІНКУ. XML
Ігор ЧОРНОВОЛ 251-259
ВКЛАД ІВАНА ФРАНКА У ПОШИРЕННЯ РАДИКАЛЬНИХ ІДЕЙ НА ПОКУТТІ XML
Андрій КОРОЛЬКО 260-266
ДРОГОБИЦЬКІ МІСЦЯ У ЖИТТІ І ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА: СПРОБА ХРОНОЛОГІЧНО-ЛОКАЛЬНОЇ ДЕСКРИПЦІЇ XML
Володимир ГАЛИК 267-284
ПОЗАДЖЕРЕЛЬНЕ ЗНАННЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ ІВАНА ФРАНКА: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ XML
Микола ГАЛІВ 285-296
ПРЕДМЕТИ ІНТЕР’ЄРУ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ХАТИ В ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ XML
Світлана БОЯН-ГЛАДКА 297-307
ДІЯЛЬНІСТЬ ВУДКОВИХ ТОВАРИСТВ У ГАЛИЧИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. XML
Олег Проців 308-313
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ОРГАНІЗОВАНИХ МІГРАЦІЙ В УРСР (1940–1960-ті рр.) XML
Наталія КАСЬЯНОВА 314-320
“ПОЛОВЕЦЬКА КРОВ” У ШЛЮБНІЙ ПОЛІТИЦІ П’ЯСТІВ XML
Ірина ТИМАР 321-332
НАСЛІДКИ СІЧНЕВОГО ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 рр. НА ВОЛИНІ Наталія СОФ’ЯК XML
Наталія СОФ’ЯК 333-342
УЧАСТЬ ЛЕВА БАЧИНСЬКОГО У ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ 1907 і 1911 рр. ДО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ XML
Ганна ПАСКА 343-349
КОНТАКТИ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ КОНСЕРВАТОРАМИ ГАЛИЧИНИ І НАДДНІПРЯНЩИНИ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ XML
Роман ЛЕХНЮК 350-357
УКРАЇНСЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ НА ТОВМАЧЧИНІ ДОБИ ЗУНР (1918–1919 рр.): ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ XML
Ігор ФЕДОРИШИН 358-371
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ COLLOQUIA RUSSICA, SERIES II “СЕРЕДНЬОВІЧНА РУСЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ”, 25–27 травня 2017 р. XML
Ірина ТИМАР 372-374
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІ ЮВІЛЕЮ – 150-ЛІТТЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БЛАЖЕННОГО ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА (м. Івано-Франківськ, 2017 рік) XML
Олег Єгрешій, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ 375-378
ІЗ НАУКОВОГО ЖИТТЯ м. КАЛУШ XML
Олег МАЛЯРЧУК 379-381