№ 28 (2016)

Зміст

ФРАНЦИСКАНСЬКІ МІСІЇ НА РУСІ В ЧАСИ ПРАВЛІННЯ ЮРІЯ ІІ ТРОЙДЕНОВИЧА (1325–1340 рр.) Стаття
Андрій СТАСЮК 20-26
МЕРОВІНГИ У ЛАНГОБАРДСЬКІЙ МІЖДИНАСТИЧНІЙ БОРОТЬБІ 40–70-х рр. VII ст. XML
Андрій ПАВЛЮК 27-32
ЄЗУЇТИКА В БІБЛІОТЕЦІ СТАНІСЛАВІВСЬКИХ ТРИНІТАРІЇВ XML
Назарій ЛОШТИН 33-41
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ В ГЕТЬМАНЩИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII ст. (англ.) XML
Маряна Засупко 42-45
МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПОЛЯКІВ ТА УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ XML
Уляна КЛИМ’ЮК 45-51
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ” XML
Олег МАЛЯРЧУК 51-56
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (20-30-ті рр. ХХ ст.) XML
Петро ФЕДОРЧАК, Андрій ЯВОРСЬКИЙ 56-63
ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УГОРЩИНИ (ВЕРЕСЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1944 рр.) XML
Іван ПЕНДЗЕЙ 64-69
МІЖНАЦІОНАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ 1 ГРУДНЯ 1991 р. XML
Сергій АДАМОВИЧ 69-72
ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ І ГАЛИЧИНА XML
Ігор РАЙКІВСЬКИЙ 73-90
САМВИДАВНА “АЛЬТЕРНАТИВА” ДМИТРА КВЕЦКА XML
Валерій ОСТРОВСЬКИЙ 90-101
ГАЛИЦЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ЛЮБОВ ТА ІГОР ЛИПОВСЬКІ XML
Оксана КОГУТ 102-109
МУЗИЧНО-ХОРОВЕ ТОВАРИСТВО “БОЯН” НА ПОКУТТІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. XML
Андрій КОРОЛЬКО 110-120
ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛИВСТВА ТА РИБАЛЬСТВА У БОГОРОДЧАНСЬКОМУ ПОВІТІ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. XML
Олег ПРОЦІВ 120-126
ВИЯВ НОНКОНФОРМІЗМУ У СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 60-х – 70-х рр. ХХ ст. XML
Надія КІНДРАЧУК 126-132
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ ПРИКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СЕРЕДИНИ 40-х – ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст. XML
Олег ОЛЕКСИШИН 132-136
ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ ВАСИЛІАНСЬКИЙ МОНАСТИР (1695–1765 рр.) XML
Юрій СТЕЦИК 137-142
ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 20–30-их рр. ХХ ст. XML
Тетяна ГОРАН 143-148
РОЗВИТОК БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЦЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТУ ХХ СТОЛІТТЯ XML
Ігор ПИЛИПІВ, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ 148-155
ГЕНДЕРНА ІДЕОЛОГІЯ: НАУКОВИЙ ДИСКУРС НА ТЛІ РУЙНУВАННЯ ТРАДИЦІЇ XML
Олег ЄГРЕШІЙ 155-164
ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД XML
Степан КОБУТА 165-177
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО “ГЕНОЦИДНУ” ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 р. XML
Олександр МАРУЩЕНКО 178-181
ЄЗУЇТСЬКІ ПАНЕГІРИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ІСУСОВОГО У СТАНИСЛАВОВІ (1715–1773 рр.) XML
Галина СТЕФАНЮК, Юрій КЛОНОВСЬКИЙ 182-188
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛІЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. XML
Лілія ШОЛОГОН 188-195
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ СТОСОВНО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (1975-1991) XML
Микола ГЕНИК 207-219
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕЗОТЕРИЧНИХ ІДЕЙ В ЄВРОПІ КІНЦЯ XIX – ПОЧ. ХХ с XML
Андрій ПЕТРАШ 220-228
БАРВІНКОВИЙ ОБРЯД У ВЕСІЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ГУЦУЛЬЩИНИ (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області) XML
Христина БОЙЧУК 228-232
ЛИСТУВАННЯ СТЕПАНА ФЕДАКА В РОСІЙСЬКОМУ ПОЛОНІ З ВОЛОДИМИРОМ ОХРИМОВИЧЕМ (СЕРПЕНЬ 1915 – ГРУДЕНЬ 1916 рр.) XML
Богдан САВЧУК 233-238
СУДОВА РЕПРЕСІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ XML
Роман ЗВАРИЧ 239-243
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СТАНИСЛАВОВА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921–1939 рр.) XML
Ірина САВІЦЬКА 244-250
ПЕРШІ ГРАБОВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ “АКАДЕМІК ВОЛОДИМИР ГРАБОВЕЦЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ” (Всеукраїнська наукова конференція, м. Івано-Франківськ, 6 грудня 2016 р.) XML
Олег ЄГРЕШІЙ, Ігор РАЙКІВСЬКИЙ 251-254
СТОРІНКИ З ЛІТОПИСУ ВЗАЄМОВІДНОСИН РОДИН І. ГУРЖІЯ ТА В. ГРАБОВЕЦЬКОГО XML
Олександр ГУРЖІЙ 255-258
“ЛЬВІВСЬКИЙ ПСЕВДО-СОБОР 1946 р. У ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ РАДЯНСЬКИМ РЕЖИМОМ” (Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.) XML
Олег ЄГРЕШІЙ, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ 258-262
“ГЕНДЕРНА ІДЕОЛОГІЯ: ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ” (Регіональна науково-практична конференція, 10 листопада 2016 р.) XML
Андрій КОРОЛЬКО, Олег ЄГРЕШІЙ 262-264
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ К 20.051.05 ДВНЗ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА” У 2013–2016 рр. XML
Андрій КОРОЛЬКО 265-268
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ XML
Іван МОНОЛАТІЙ, Лілія ШОЛОГОН 269-271