№ 31 (2018)

Цей номер присвячено світлій памяті багатолітнього завідувача кафедри історії України, доктора історичних наук, професора Володимира Васильовича Грабовецького

Зміст

ОСОБИСТІ ФОНДИ ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ ЛЬВОВА ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА PDF
Ігор Райківський 7-13
МАТЕРІАЛИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ З ПРИВАТНОЇ КОЛЕКЦІЇ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО PDF
Олег Єгрешій, Михайло Сигидин 14-27
ДОСВІД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. І. ФРАНКА З ПИТАНЬ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОРОБКУ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО PDF
Галина Горбань 28-31
“У ЛЕЩАТАХ РАДЯНСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ …” УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА І ДУМКА 1950–1980-х рр. КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛИСТУВАННЯ ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО PDF
Андрій Королько 32-38
ТОПОНІМИ ТА МІКРОТОПОНІМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Михайло Паньків 39-49
JOHANN DE LADIMIRIA: ДО ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ КАПЕЛАНА СІЛЕЗЬКОГО КНЯЗЯ ГЕНРІХА VI ДОБРОГО PDF
Мирослав Волощук 50-63
ПРОТИСТОЯННЯ БАВАРСЬКОЇ ТА КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ МІСІЙ НА ЗЕМЛЯХ ДИНАСТІЇ МОЙМИРОВИЧІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ІХ ст. PDF
Остап Кардаш 64-80
РУСИНИ-УКРАЇНЦІ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ* (1867–1873 рр.)
Дмитро Кавацюк 81-86
ПОЛЬСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПОДІЛЛІ В 1863–1864 рр. PDF
Наталія СОФ’ЯК 87-97
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У СТАНИСЛАВОВІ У ПЕРІОД ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1919) PDF
Адам Адріан ОСТАНЕК 98-108
FORMATION PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL IN THE IVANO-FRANKIVSK REGION PDF
Олег МАЛЯРЧУК Оксана КОГУТ 109-117
ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИКАРПАТТЯ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ (1944–1964 рр.) PDF
Олег Олексишин 118-125
АДВОКАТ ЛЕВ БАЧИНСЬКИЙ: ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТА PDF
Степан КОБУТА Ганна ПАСКА 126-135
АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА ФЕДАКА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Богдан Савчук 136-145
IVAN BAHRІANYІ AND GEORGE ORWELL: COMPARATIVE APPROACH TO BIOGRAPHICAL INSIGHT PDF
Світлана Кобута 146-151
чотар австрійської армії, поручник УГА, священик-целебс, сотрудник, адмі¬ністратор парохії, ісповідник віри. PDF
Ігор ПИЛИПІВ, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ Надія БАЛІЙ 152-161
OCHOTNICY Z POLSKI W SZEREGACH SICZY ZAKARPACKIEJ 1938–1939 PDF
Piotr KOZŁOWSKI 162-175
МІСЦЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У БОЙКОТІ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1921 р. У ГАЛИЧИНІ PDF
Олег Єгрешій 176-184
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НАДВІРНЯНЩИНИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Богдан Паска Тарас Паска 185-193
ВІЙСЬКОВО-ДИПЛОМАТИЧНІ МІСІЇ КРАЇН АНТАНТИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 1918–1919 рр. PDF
Євген Лизень 194-202
ПОВСТАНСЬКА КРИЇВКА В С. ПІСТИНЬ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ: СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ PDF
Петро ПЛІХТЯК 203-208
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА: РЕВОЛЮЦІЯ, ДЕРЖАВНІСТЬ, СОБОРНІСТЬ. До 100-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЗУНР” PDF
Олександр Марущенко 209-211
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ДРУГІ ГРАБОВЕЦЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ” PDF
Ігор РАЙКІВСЬКИЙ Андрій КОРОЛЬКО 212-215
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГУЦУЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА – ФЕНОМЕН ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАКАРПАТТІ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ” PDF
Андрій КОРОЛЬКО 216-220
РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЮЛІАН ЦЕЛЕВИЧ – УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (1843–1892 рр.). ДО 175-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ” PDF
Андрій КОРОЛЬКО Андрій МІЩУК 221-223
РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЄПИСКОП ЮЛІАН ПЕЛЕШ В РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНОМУ І ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ” (до 175-річчя від дня народження) PDF
Олег Єгрешій Руслан Делятинський 224-226
ВІДЗНАЧЕННЯ 150-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ СТВОРЕННЯ “ПРОСВІТИ” В ПРИКАРПАТСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. В. СТЕФАНИКА PDF
СТЕПАН ВОЛКОВЕЦЬКИЙ ІГОР РАЙКІВСЬКИЙ 227-230
РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У ЗАСНУВАННІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА” (до 150-річчя створення) PDF
Олег Каськів 231-235