№ 32 (2019)

До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки

Зміст

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА МІСТА СТАНИСЛАВОВА У ВИБОРЧОМУ РУСІ В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
Ярослав КАПУЩАК Андрій КОРОЛЬКО 9-23
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ МІСТА ТА СЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННЯ PDF
Євгеній БИБА 24-32
ПЕРШИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ДОСВІД РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ (1848–1849 рр.) PDF
Дмитро КАВАЦЮК 33-40
ІВАН БОБЕРСЬКИЙ ТА РОЗВИТОК СТРІЛЕЦЬКОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Андрій Сова 41-47
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ ДОБИ ЗУНР PDF
Микола ЛАЗАРОВИЧ 48-54
СТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗУНР (осінь 1918 – весна 1919 рр.) PDF
Любомира ФЕДУНИШИН 55-66
THE REPRESSIVE POLICY OF THE POLISH AUTHORITIES AGAINST THE GREEK CATHOLIC CLERGY 1919–1921 PDF
Олег Єгрешій 67-73
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНА І ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ПЕРІОДУ ЗУНР У КОНТЕКСТІ БЛАГОДІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Олег ОЛІЙНИК 74-82
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ІСТОРИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Лев ДАВИБІДА 83-91
СAТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНІ ЧАСОПИСИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ (на прикладі перших номерів “Червоної калини”) PDF
Ірина ДРУЖКОВА 92-98
THE NOVEMBER ACTION AT TOVMACHCHYNA IN CONTEMPORARY MEMOІRS PDF
Ігор Федоришин 99-103
ВЗАЄМИНИ ГУЦУЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІЗ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ PDF
Микола МУШИНКА 104-112
ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ НА СТАНИСЛАВІВЩИНІ ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1918–1919 рр. PDF
Ярема КВАСНЮК 113-124
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF
Богдан Кіндратюк 125-142
УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО “РІДНА ШКОЛА” (1881–1939 рр.) PDF
Лілія ШОЛОГОН 143-149
СХІДНОГАЛИЦЬКЕ ПИТАННЯ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ (1919–1923): ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ PDF
Василь ФУТАЛА 150-158
ТВОРЕННЯ УВО В УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД PDF
Наталія Надурак 159-169
ЗАРУБІЖНА УКРАЇНІКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПЕРІОД ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF
Наталія Зьола 170-174
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ПІД ЧАС ЗЕЛЕНИХ СВЯТ У ГАЛИЧИНІ (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) PDF
Оксана ДРОГОБИЦЬКА 175-185
ГЕРОЇКА НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1918–1919 рр. У ФОРМУВАННІ ІДЕЙНОГО ПІДҐРУНТЯ ЗБРОЙНОГО ЧИНУ ОУН (б) У ГАЛИЧИНІ (друга половина 1943 р. – початок 1944 р.) PDF
Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ Роман РОМАНІВ 186-192
СТОЛІТТЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: НЕВИВЧЕНІ УРОКИ ІСТОРІЇ PDF
Ігор ГАВРИЛІВ 193-197
ЛЮДИНОЗНАВЧЕ ОСМИСЛЕННЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ярослав Калакура 198-204
ЗУНР: ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СПОГАДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ДІАСПОРИ PDF
Ірина СКАКАЛЬСЬКА 205-209
ІСТОРИЧНА КІНОДОКУМЕНТАЛІСТИКА МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО PDF
Ігор КОЛЯДА 210-219
РОДИНА ГОШКЕВИЧІВ ТА ЇЇ ВНЕСОК У РОЗБУДОВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА УСРР PDF
Євген СІНКЕВИЧ 220-225
THE ACTIVITY OF J. BARTELLEMІ PEACEFUL MISSION IN THE WORKS OF M. LOZYNSKYІ PDF
Євген Лизень 226-232
ВАСИЛЬ ЩУРАТ – РЕКТОР УКРАЇНСЬКОГО ТАЄМНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Надія Лащик 233-239
АКТ ЗЛУКИ УНР І ЗУНР – ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СОБОРНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНИ: ДОСВІД ТА УРОКИ PDF
Валерій СМОЛІЙ 242-243
“UBI СONCORDIA, IBI VICTORIA” (ДЕ ЗЛАГОДА, ТАМ ПЕРЕМОГА) УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ “АКТ ЗЛУКИ УНР І ЗУНР – ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СОБОРНОСТІ Й НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Олег РАФАЛЬСЬКИЙ 244-245
СОБОРНІСТЬ ДЕРЖАВИ – БЕЗЦІННИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ PDF
Ігор Цепенда 246-248
ІДЕЯ СОБОРНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ ХХ ст. PDF
Ігор СОЛЯР 249-250
СТО РОКІВ СОБОРНОСТІ: (НЕ)ВИВЧЕНІ УРОКИ ІСТОРІЇ PDF
Іван ПАТРИЛЯК 251-253
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАННЯ “ЗУНР: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ”: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ PDF
Микола КУГУТЯК 254-256