Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 28 (2016) РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ В ГЕТЬМАНЩИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII ст. (англ.) Анотація   XML
Маряна Засупко
 
№ 31 (2018) РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У ЗАСНУВАННІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА” (до 150-річчя створення) Анотація   PDF
Олег Каськів
 
№ 31 (2018) РУСИНИ-УКРАЇНЦІ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ* (1867–1873 рр.) Анотація
Дмитро Кавацюк
 
№ 32 (2019) СAТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНІ ЧАСОПИСИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ (на прикладі перших номерів “Червоної калини”) Анотація   PDF
Ірина ДРУЖКОВА
 
№ 28 (2016) СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ” Анотація   XML
Олег МАЛЯРЧУК
 
№ 28 (2016) САМВИДАВНА “АЛЬТЕРНАТИВА” ДМИТРА КВЕЦКА Анотація   XML
Валерій ОСТРОВСЬКИЙ
 
№ 32 (2019) САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНА І ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ПЕРІОДУ ЗУНР У КОНТЕКСТІ БЛАГОДІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Олег ОЛІЙНИК
 
№ 29-30 (2017) СНЯТИНСЬКИЙ “СОКІЛ” І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА В 1930-х рр. , Анотація   XML
Василь БУРДУЛАНЮК, Андрій КОРОЛЬКО
 
№ 32 (2019) СОБОРНІСТЬ ДЕРЖАВИ – БЕЗЦІННИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Анотація   PDF
Ігор Цепенда
 
№ 29-30 (2017) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІДЕЙ ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. Анотація   XML
Галина СТЕФАНЮК
 
№ 29-30 (2017) СПОГАДИ ІВАНА ФРАНКА ПРО КНЯЗЯ РОМАНА ЧАРТОРИЙСЬКОГО І ВАЛЕ-РІЯНА КАЛІНКУ. Анотація   XML
Ігор ЧОРНОВОЛ
 
№ 32 (2019) СТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗУНР (осінь 1918 – весна 1919 рр.) Анотація   PDF
Любомира ФЕДУНИШИН
 
№ 32 (2019) СТО РОКІВ СОБОРНОСТІ: (НЕ)ВИВЧЕНІ УРОКИ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
Іван ПАТРИЛЯК
 
№ 32 (2019) СТОЛІТТЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: НЕВИВЧЕНІ УРОКИ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
Ігор ГАВРИЛІВ
 
№ 28 (2016) СТОРІНКИ З ЛІТОПИСУ ВЗАЄМОВІДНОСИН РОДИН І. ГУРЖІЯ ТА В. ГРАБОВЕЦЬКОГО Анотація   XML
Олександр ГУРЖІЙ
 
№ 28 (2016) СУДОВА РЕПРЕСІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ Анотація   XML
Роман ЗВАРИЧ
 
№ 29-30 (2017) СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х років: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ Анотація   XML
Олександр МАРУЩЕНКО
 
№ 28 (2016) СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО “ГЕНОЦИДНУ” ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 р. Анотація   XML
Олександр МАРУЩЕНКО
 
№ 32 (2019) СХІДНОГАЛИЦЬКЕ ПИТАННЯ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ (1919–1923): ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ Анотація   PDF
Василь ФУТАЛА
 
№ 32 (2019) ТВОРЕННЯ УВО В УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
Наталія Надурак
 
№ 29-30 (2017) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ОРГАНІЗОВАНИХ МІГРАЦІЙ В УРСР (1940–1960-ті рр.) Анотація   XML
Наталія КАСЬЯНОВА
 
№ 31 (2018) ТОПОНІМИ ТА МІКРОТОПОНІМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Михайло Паньків
 
№ 29-30 (2017) УКРАЇНСЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ НА ТОВМАЧЧИНІ ДОБИ ЗУНР (1918–1919 рр.): ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Анотація   XML
Ігор ФЕДОРИШИН
 
№ 32 (2019) УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА МІСТА СТАНИСЛАВОВА У ВИБОРЧОМУ РУСІ В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Анотація   PDF
Ярослав КАПУЩАК Андрій КОРОЛЬКО
 
№ 29-30 (2017) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ ІВАНА ФРАНКА: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ Анотація   XML
Федір МЕДВІДЬ, Анатолій ТВЕРДОХЛІБ, Тамара КУРЧИНА
 
101 - 125 з 141 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>