Journal Sponsorship

Publisher

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Shevchenko str.,57, 76018 Ivano-Frankivsk, Ukraine

Vasyl Stefanyk Precarpathian National UniversityISSN: 2413-2349