References

 

[1]      Hoshko Yu.H. Batkivshchyna: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia (monohrafiia). Naukova dumka, Kyiv, 1938.

[2]      Kononenko V.I. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy rozvytku. Ivano-Frankivska oblast (monohrafiia). Znannia Ukrainy, Kyiv, 2010.

[3]      Arsenych P.I., Bazak M.I., Boltarovych Z.Ie. Hutsulshchyna: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia (monohrafiia). Naukova dumka, Kyiv, 1987.

[4]      Kononenko I., Mytnyk I., Romaniuk S. Tendentsii rozvytku ukrainskoi leksyky ta hramatyky. Universytet Warszawski, Varshava-Ivano-Frankivsk, Ch. 1, 2014, Ch. 2, 2015, Ch. 3, 2016.

[5]      Khorob S. Taras Shevchenko: pohliad z tretoho tysiacholittia (monohrafiia). Vyd-vo Prykarpatskoho nats. un-tu im. V. Stefanyka, 2015.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.