References

 

[1]      Bakhtin M. Vyslovliuvannia yak odynytsia movlennievoho spilkuvannia. In: Zubrytska M. (Ed.) Slovo. Znak. Dyskurs. Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. Litopys, Lviv, 1996, 310-317.

[2]      Bulakhovskyi L.A. Movni zasoby intyminatsii v poezii Tarasa Shevchenka. In: Bulakhovskyi L.A. Vybrani tvory, tom 2. Nauk. dumka, K., 1977, 273-280.

[3]      Dziuba I.M. Ye poety dlia epokh. Lybid, K., 2011.

[4]      Iermolenko S.Ia. Movno-estetychni znaky ukrainskoi kultury: monohrafiia. In-t ukrainskoi movy NAN Ukrainy, K., 2009.

[5]      Kononenko V. Metamorfozy spoluchuvanosti v ukrainskykh modernykh poetychnykh tekstakh. Studia Ucrainica Varsoviensia, 2, 75-86.

[6]      Rusanivskyi V.M. Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy. 2-e vyd. ArtEk, K., 2002.

[7]      Synytsa Y.A. Yazykovaia lychnost uchenoho-humanytaryia XIX veka: monohrafyia. Yzd. dom D. Buraho, K., 2006.

[8]      Tkachuk O.M. Naratolohichnyi slovnyk. Aston, Ternopil, 2002.

[9]      Shkitska I.Iu. Manipuliatyvna taktyka pozytyvu: linhvistychnyi aspekt: monohrafiia. Vyd. dim D. Buraho, K., 2012.

[10]   Bakhtin M. Main Theories. Dialogism, Polyphony, Heteroglossia, Open Interpretation. A Student's Guide by Martin Irvine. Georgetown University. Available at: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory /Bakhtin-MainTheory.html.

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.