References

 

[1]      Pavlychko S. Modernizatsiia u konteksti mystetskoho ukrainskoho rukhu. In: Pavlychko S. Teoriia literatury. Vydavnytstvo Solomii Pavlychko Osnovy, K., 2002, 277-381.

[2]      MUR. Zbirnyk 1. Karlsfeld, Miunkhen; 1946.

[3]      Sherekh Yu. Ne dlia ditei. Niu-York, 1964.

[4]      Derzhavyn V. Try roky literaturnoho zhyttia ta emihratsii 1945-1947. Miunkhen, 1948.

[5]      Ilnytskyi M. Male literaturne vidrodzhennia / Literaturna krytyka periodu MURu. In: Ilnytskyi M. U fokusi viddzerkalen: Statti, portrety, spohady. Lviv, 2005, 202-221.

[6]      Isajiw W., Boshyk Yu., Senkus R. The Refugee Experience: Ukrainian Displaced Persons After World War II.

Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1992.

 

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.