References

 

[1]      Bratus' B.S. Anomalyy lychnost. Nauka, M., 1988.

[2]      Karpenko Z.S. Aksiolohichna psykholohiya osobystosti. Lileya-NV, Ivano-Frankivs'k, 2009.

[3]      Klymov E.A. Obshchechelovecheskye tsennosty hlazamy psykholoha-professyoveda. Psykhol. Zhurnal, 14 (4) (1993), 130-136.

[4]      Leont'ev D.A. Psykholohyya smysla: pryroda, stroenye y dynamyka smyslovoy real'nosty. 3-e yzd. Smysl, M., 2007.

[5]      Serdyuk O.O. Tsinnisno-smyslovyy universam lyudyny (monohrafiya). TOV Yuho-Vostok, Ltd, Donets'k, 2007.

[6]      Shadrykov V.D. Vvedenye v psykholohyiu: motyvatsyia povedenyia. Lohos, Moskva, 2003.

[7]      Yarmakeev Y.E. Modelyrovanye lychnosty sovremennoho uchytelya: tsennostno-smyslovoy aspekt. Yzd-vo Kazan. un-ta, Kazan', 2004.

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.