References

 

[1]      Dovzhenko O.P. Storinky shchodennyka (1941-1956). K., 2004.

[2]      Slovo do chytachiv. Halychyna. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. Ivano-Frankivsk, 1997.

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.