References

 

[1]      Avilova A. Religioznyye individualy. Available at: http://psyfactor.org/lib/avilova.htm

[2]      Arkadev M.A. Konflikt soznaniya i zhizni. Eskiznoe vvedeniye v fundamentalnuyu strukturno-istoricheskuyu antropologiyu. Available at: http://psylib.org.ua/books/_arkad01.htm

[3]      Bratus B.S. K probleme nravstvennogo soznaniya v kulture ukhodyashchego veka. Voprosy Psychologii, 1 (1993), 6-13. Available at: http://www.voppsy.ru/issues/1993/931/931006.htm

[4]      Grof K., Grof S. Neistovyy poisk sebya. In: Teksty transpersonalnoy psikhologii. Izdatelstvo Transpersonalnogo Instituta, Moskva, 1996.

[5]      Durkheim E. Elementarnye formy religioznoy zhizni. In: Krasnikova A.N. (Ed.) Mistika. Religiya. Nauka. Klassiki mirovogo religiovedeniya. Antologiya. Tom 2. Kanon+, Moskva, 1998, 174-231.

[6]      Krishnamurti J. Svoboda ot izvestnogo. Sofiya, Kiyev, 1991.

[7]      Leontiev D.A. Ekzistentsialnaya trevoga i kak s ney ne borotsya. Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal, 2 (2003), 107-119.

[8]      Lishchynska O.A. Pokaznyky destruktyvnosti neokultiv dlia osobystosti. Sotsialna psykholohiia, 5 (2011), 40-49.

[9]      Lishchynska O.A. Zvit pro rezultaty vyvchennia hromadskoi dumky zhyteliv Ukrainy z pryvodu poshyrennia netradytsiinykh relihii. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, 11 (2007), 57-63.

[10]   Lishchynska O.A. Model causal mechanism of influence of destructive cults on personality. The Pedagogical Process: Theory and Practice, 1 (52) (2016), 60-64.

[11]   Mamardashvili M.K. Neobkhodimost sebya. Labirint, Moskva, 1996.

[12]   Maslow A. The Farther Reaches of Human Nature: Trans. from English. Smysl, Moskva, 1999.

[13]   Moscovici S. L'age des Foules. Un traite historique de psychologie des masses: Trans. from French. Tsentr psikhologii i psikhoterapii, Moskva, 1998.

[14]   Moscovici S. La Machine a Faire des Dieux: Trans. from French. Tsentr psikhologii i psikhoterapii, Moskva, 1998.

[15]   Fromm E. Psikhoanaliz i religiya. In: Yakovleva A.A. (Ed.) Sumerki bogov. Politizdat, Moskva, 1989.

[16]   Heckhausen H. Motivatsiya i deyatelnost: Vol. 1. Pedagogika-press, Moskva, 1986.

[17]   Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte: Trans. from German. Respublika, Moskva, 1994.

[18]   Maddi S. The search for meaning. In: Arnold W.J., Page M. M. (Eds.) Nebraska symposium on motivation 1970. University of Nebraska Press, Lincoln, 1971, 137-186.

[19]   Grof S. The Cosmic Game: Explorations of the Frontiers of Human Consciousness. In: Mann R. D. (Ed.) SUNY series in Transpersonal and Humanistic Psychology. State University of New York Press, Albany, 1998.

[20]   Krishnamurti J. Freedom from the Known. Rider Books, London, 2010.

[21]   Calhoun C., Gerteis J., Moody J., Pfaff S., Virk I. (Eds) Classical Sociological Theory. Third edition. John Wiley & Sons, Chichester, 2012.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.