Фізика і хімія твердого тіла

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальні дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.

 

ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online).

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.

Web of Science Coverage (Thomson Reuters): науковий журнал "Фізика і хімія твердого тіла" успішно пройшов відбір Clarivate Analytics product(s) and services. Починаючи із 2017 року (том 18 № 1), всі публікації проіндексовані у базі: Emerging Sources Citation Index.

 


Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS (Phys. Chem. Solid St.)

Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці:


Том.15 (2014)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.14 (2013)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.13 (2012)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.12 (2011)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.11 (2010)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.10 (2009)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.9 (2008)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.8 (2007)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.7 (2006)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.6 (2005)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.5 (2004)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.4 (2003)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.3 (2002)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.2 (2001)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.1 (2000)

№ 1

№ 2

Журнал індексується:


Том 20, № 4 (2019)

Зміст

Теоретичний аналіз експериментальних термоелектричних характеристик ниткоподібних кристалів на основі кремнію PDF (English) PDF
A. Druzhinin, Y. Budzhak, S. Nichkalo 331-337
Рухливість електронів у твердому розчині CdSexTe1-x (x = 0,25): ab initio розрахунок PDF (English) PDF
O. P. Malyk, S. V. Syrotyuk 338-344
До питання про проблеми статистичних розрахунків термодинамічних та кінетичних властивостей провідних кристалів PDF (English) PDF
Y. S. Budzhak, T. Wacławski 345-353
Отримання і люмінесцентні властивості тонких плівок сульфоселенідів цинку PDF (English) PDF
M. M. Slyotov, O. M. Slyotov 354-359
Зміна структурно-морфологічних параметрів Fe2O3/SiO2, як основи електродного матеріалу літієвих джерел струму, внаслідок ударно вібраційної обробки PDF (English)
Y. Yavorskyi, Y. Zaulychnyy, M. Karpets, A. Hrubyak, V. Moklyak, O. Dudka, Y. Kononenko 360-366
Оптичні властивості матеріалів для сонячної енергетики на основі тонких плівок халькогенідів кадмію PDF (English) PDF
R. Y. Petrus, H. A. Il'chuk, A. I. Kashuba, I. V. Semkiv, E. O. Zmiiovska, R. M. Lys 367-371
Електричні властивості тонких шарів CdTe PDF (English) PDF
V. V. Prokopiv, B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, T. M. Mazur, L. V. Turovska, O. M. Matkivskyi, M. V. Deychakivskyi 372-375
Потрійна система Er-Cr-Ge PDF (English) PDF
M. Konyk, L. Romaka, Y. Stadnyk, V. Romaka, R. Serkiz, A. Horyn 376-383
Вплив лазерного опромінення на оптичні властивості напівпровідникових матеріалів PDF (English) PDF
P. O. Gentsar, S. M. Levytskyi 384-390
Дослідження впливу відпалу на питомий опір аморфних сплавів на основі алюмінію PDF (English)
S. Kerli, Ü. Alver, M. Gögebakan 391-395
Дослідження електронної провідності монокристалів PbI2:Hf PDF (English) PDF
T. V. Furs, O. I. Hulay, V. Y. Shemet 396-400
ІЧ-фотоіндуковані п'єзоелектричні ефекти у багатокомпонентних халькогенідах Ag2In(Ga)2Si(Ge)S(Se)6 PDF (English)
G. Myronchuk, O. Zamurujeva, I. Kityk 401-405
Вплив комплексного легування на кінетику розкладу та термічну стабільність механічних сплавів на основі Mg PDF (English)
O. G. Ershova, V. D. Dobrovolsky, Yu. M. Solonin 406-415
Склосистема Tl2S – In2S3 – GeS2 як новітні перспективні матеріали для фотоніки PDF (English)
O. V. Tsisar, L. V. Piskach, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurujeva, G. L. Myronchuk, M. Piasecki 416-422
Феноменологія температурно-частотної дисперсії електричних властивостей алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі PDF (English)
I. M. Gasiuk, D. M. Chervinko, M. I. Gasiuk, L. Ya. Lozynska 423-431
Структурні особливості високоентропійного розплаву InPbGaSnCu PDF (English) PDF
S. I. Mudry, R. M. Bilyk, R. Ye. Ovsianyk, Yu. O. Kulyk, T. M. Mika 432-436
Структурний стан та термодинамічна стійкість сплавів системи Fe-B-C PDF (English) PDF
N. Yu. Filonenko, A. N. Galdina, A. I. Babachenko, G. A. Kononenko 437-444
Біополімерні наноструктурні композиції на основі карамелізованого меду PDF (English) PDF
S. A. Kurta, O. M. Khatsevich, M. R. Tsap, D. Ondrušová, T. M. Gromovy, N. V. Boyko 445-452
Фоточутливість Польових Транзисторів Шотткі на епішарах GaAs на моно-Si-підкладці PDF (English) PDF
S. Novosyadly, V. Gryga, A. Pavlyshyn, V. Lukovkin 453-456
Оцінка впливу нетехнологічних рідинних скупчень в порожнині діючого газопроводу на енергоефективність його роботи PDF (English) PDF
I. V. Rybitskyi, A. P. Oliynyk, A. V. Yavorskyi, O. M. Karpash, M. O. Karpash, V. S. Tsykh, M. B. Slobodyan 457-466
Вплив числа каналів на ефективність проникних термоелементів з матеріалів на основі Ві-Те-Se-Sb PDF (English) PDF
R. G. Cherkez, Ye. V. Pozhar, A. Zhukova 467-471


ISSN: 2309-8589