Фізика і хімія твердого тіла

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальні дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.

 

ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online).

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.

Web of Science Coverage (Thomson Reuters): науковий журнал "Фізика і хімія твердого тіла" успішно пройшов відбір Clarivate Analytics product(s) and services. Починаючи із 2017 року (том 18 № 1), всі публікації проіндексовані у базі: Emerging Sources Citation Index.

 


Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS (Phys. Chem. Solid St.)

Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці:


Том.15 (2014)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.14 (2013)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.13 (2012)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.12 (2011)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.11 (2010)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.10 (2009)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.9 (2008)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.8 (2007)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.7 (2006)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.6 (2005)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.5 (2004)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.4 (2003)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.3 (2002)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.2 (2001)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.1 (2000)

№ 1

№ 2

Журнал індексується:


Том 20, № 3 (2019)

Зміст

Діркові стани в сферичних квантових наногетероситемах з проміжною спін-орбітальною взаємодією PDF (English)
I. V. Bilynskyi, R Y. Leshko, I. Shevchuk, H. Metsan 227-233
Оптимальні умови осадження наноплівок золота на кремній методом гальванічного заміщення PDF (English)
S. I. Nichkalo, M. V. Shepida, M. V. Chekaylo 234-238
Формування нанокластерів на адсорбованій поверхні під впливом всебічного тиску та електричного поля PDF PDF (English)
R. M. Peleshchak, O. V. Kuzyk, O. O. Dan’kiv 239-246
Епітаксіальні плівки SiGe з дислокаціями для пам’яті з можливістю перемикання: точні розрахунки з перших принципів PDF PDF (English)
R. Balabai, D. Zalevskyi 247-256
Вплив ступеню компенсації на детектуючі властивості кристалів Cd0.9Zn0.1Te, легованих індієм PDF (English) PDF
V. M. Sklyarchuk, Z. I. Zakharuk, M. H. Kolisnyk, A. I. Rarenko, O. F. Sklyarchuk, P. M. Fochuk 257-263
Оптичні властивості пористого кремнію p-Si (100) PDF PDF (English)
P. O. Gentsar, M. V. Vuichyk, M. V. Isaev, P. O. Lischuk 264-268
Моделювання бімодальної поведінки самовідновлювальних оптично прозорих систем, схильних до крихкого руйнування PDF PDF (English)
O. L. Kapitanchuk, V. I. Teslenko 269-274
Синтез, структурні, електротранспортні та енергетичні характеристики твердого розчину ZrNi1-хVxSn PDF PDF (English)
L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. A. Romaka, A. M. Нoryn, I. M. Romaniv, V. Ya. Krayovskyy, S. P. Dubelt 275-281
Адсорбція йонів барію та цинку мезопористим ТіО2 з хемосорбованими карбонатними групами PDF (English)
H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn, N. Danylyuk 282-290
Паропроникність тонкоплівкових композитних матеріалів на основі поліетилену PDF PDF (English)
N. Domantsevich, B. Yatsyshyn 291-299
Вплив добавок оксидів перехідних металів на властивості полілужного скла для електроізоляційних покриттів на алюмінії PDF PDF (English)
V. I. Goleus, A. A. Salei 300-305
Вимірювання термоелектричних параметрів тонкоплівкових напівпровідникових матеріалів методом Хармана PDF PDF (English)
Y. V. Tur, Y. V. Pavlovskyi, I. S. Virt 306-310
Особливості електрофізичного діагностування польових транзисторів Шотткі на епітаксійних шарах GaAs на кремнієвих підкладках для мікросистемних використань PDF PDF (English)
T. Benko, I. Kogut, S. Novosiadly 311-317


ISSN: 2309-8589