Фізика і хімія твердого тіла

Шановні колеги! Наш журнал змінив офіційну адресу!

Просимо подавати Ваші матеріали через офіційний сайт журналу:

http://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss

 

 


 

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальні дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.

 

ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online).

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.

Web of Science Coverage (Thomson Reuters): науковий журнал "Фізика і хімія твердого тіла" успішно пройшов відбір Clarivate Analytics product(s) and services. Починаючи із 2017 року (том 18 № 1), всі публікації проіндексовані у базі: Emerging Sources Citation Index.

 


Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS (Phys. Chem. Solid St.)

Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці:


Том.15 (2014)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.14 (2013)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.13 (2012)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.12 (2011)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.11 (2010)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.10 (2009)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.9 (2008)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.8 (2007)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.7 (2006)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.6 (2005)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.5 (2004)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.4 (2003)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.3 (2002)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.2 (2001)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.1 (2000)

№ 1

№ 2

Журнал індексується:


Том 21, № 1 (2020)

Зміст

Важливі питання статистичної теорії теплових і кінетичних властивостей кристалів PDF (English) PDF
Ya. S. Budzhak, T. Wacławski 5-12
Карбонові наноночастинки: властивості та очікувані прогнози PDF (English) PDF
K. Yu. Zenkova, P. P. Maksimyak, V. M. Tkachuk 13-18
Вплив поліфункціональних наномодифікаторів на мікроструктуру бетонних композитів високої міцності і щільності PDF (English)
O. V. Sumariuk, V. F. Romankevych, O. D. Halunka, O. V. Kutsyk, V. V. Polevetsky, S. M. Novikov, I. M. Fodchuk 19-26
Механізми накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі вуглецю і оксиду марганцю PDF (English) PDF
B. K. Ostafiychuk, M. I. Kolkovskyi, B. I. Rachiy, P. I. Kolkovskyi, N. Ya. Ivanichok, R. V. Ilnitsky 27-34
Електрохімічні властивості нанопористих вуглецевих матеріалів, отриманих із сировини рослинного походження (костри коноплі) PDF (English)
N. Ya. Ivanichok, I. M. Budzuliak, M. I. Moiseienko, R. P. Lisovskiy, B. I. Rachii, A. M. Gamarnyk, L. V. Turovska, S. A. Lisovska 35-42
Тонкі плівки сополімеру вініліденфториду з тетрафторетиленом: динаміка перемикання фероелектричної поляризації PDF (English)
S. N. Fedosov, A. E. Sergeeva 43-51
Оптичні властивості CdTe, легованого Ca PDF (English) PDF
T. M. Mazur, V. V. Prokopiv, M. M. Slyotov, M. P. Mazur, O. V. Kinzerska, O. M. Slyotov 52-56
Моделювання спектральної залежності коефіцієнта пропускання напівпровідникових тонких плівок PDF (English)
H. Il'chuk, A. Kashuba, R. Petrus, I. Semkiv, N. Ukrainets 57-60
Застосування розрахунків з перших принципів для оцінки об'ємного модуля на основі явного вираження канонічної функції розподілу PDF (English)
H. Mangelli, M. Vafaeei, N. Mansoori Oghaz, B. Haghighi 61-67
Вплив лазерного опромінення на оптичні властивості високоомних кристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe PDF (English) PDF
P. O. Gentsar, S. M. Levytskyi 68-72
Дослідження напівпровідникового твердого розчину Ti1-xMoxCoSb PDF (English) PDF
Yu. Stadnyk, V. Romaka, A. Horyn, L. Romaka, V. Krayovskyy, I. Romaniv, M. Rokomanuk 73-81
Механізми розсіювання носіїв у пресованому PbTe PDF (English) PDF
O. M. Matkivsky, Ya. P. Saliy, I. V. Horichok 82-88
Композиційні добрива пролонгованої дії на основі цеоліту (огляд) PDF (English)
L. Soltys, I. Mironyuk, T. Tatarchuk, V. Tsinurchyn 89-104
Синтез наночастинок CdSe/ZnS з мультимодальною фотолюмінесценцією PDF (English) PDF
T. K. Sliusariak, Y. M. Andriichuk, S. A. Vojtovych, M. A. Zhukovskyi, Y. B. Khalavka 105-112
Фазова рівновага системи SnBi2Te4-MnBi2Te4 та характеристики твердого розчину Sn1-xMnxBi2Te4 PDF (English)
Elnur Orujlu 113-116
Структура та морфологія плівок антрахінонових триазенів на кремнієвій підкладці PDF (English) PDF
V. I. Shupenyuk, S. V. Mamykin, T. N. Taras, M. P. Matkivskyi, O. P. Sabadakh, O. M. Matkivskyi 117-123
Вплив поруватості частинки каталізатора на характеристики безполуменевого горіння PDF (English) PDF
V. V. Kalinchak, A. S. Chernenko, A. F. Fedorenko, A. N. Sofronkov, V. V. Kramarenko 124-131
Використання ефекту мікрокоагуляції для керування зв'язуванням води у гетерогенній системі поліметилсилоксан/кремнезем/вода PDF (English) PDF
V. V. Turov, I. I. Gerashchenko, T. V. Krupskaya, N. Yu. Klymenko, K. O. Stepanuk 132-139
Термоелектричний прилад для контактного охолодження ока людини PDF (English) PDF
L. I. Anatychuk, N. V. Pasechnikova, V. O. Naumenko, O. S. Zadorozhnyi, S. L. Danyliuk, M. V. Havryliuk, V. A. Tiumentsev, R. R. Kobylianskyi 140-145
Eлектронно-променевий запис поверхневих структур на халькогенідних плівках As-S-Se PDF (English)
L. Revutska, O. Shylenko, A. Stronski, V. Komanicky, V. Bilanych 146-150
Моделювання напружено-деформованого стану ерозійно-корозійно зношених трубопровідних систем PDF (English) PDF
Ya. V. Doroshenko, A. P. Oliinyk, O. M. Karpash 151-156
Зміна структури поліетиленових плівок під час довготривалого старіння PDF (English) PDF
B. P. Yatsyshyn, N. I. Domantsevich 157-166
Воденьсорбційні властивості, термостабільність та кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічних сплавів на основі Mg з Ti, Ni та Y PDF (English)
O. G. Ershova, V. D. Dobrovolsky, Yu. M. Solonin 167-175
Дослідження процесів зміцнення стрижневих сумішей з ортофосфорною кислотою і алюмовмісними матеріалами різного класу PDF (English) PDF
R. V. Liutyi, M. V. Tyshkovets, D. V. Liuta 176-184


ISSN: 2309-8589