Історія журналу

Журнал „Фізика і хімія твердого тіла” ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" видається з 2000 року 4 рази на рік, має Міжнародний стандартний номер серіальних видань ISSN 1729-4428 (Print) та ISSN 2309-8589 (Online).

Важлива новина для науковців! 7 січня 2020 року редакція журналу "Фізика і хімія твердого тіла" отримала листа від команди SCOPUS про завершення процедури відбору та включення нашого журналу у цю міжнародну наукометричну базу:

 

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.


Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.

Тематика журналу. У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

 

  • кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
  • фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;фізика і хімія поверхні;
  • наноструктури і нанотехнології;
  • фазові діаграми рівноваги;
  • гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
  • композитні та конструкційні матеріали;
  • інформаційні та електронні технології;
  • фізика і техніка НВЧ.

 

Журнал індексується:ISSN: 2309-8589