Нові вимоги щодо подання публікацій

Починаючи із 2018 року реєстрація всіх матеріалів буде відбуватися тільки автоматично через систему електронної реєстрації: http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/about/submissions#onlineSubmissions

Починаючи з 2017 року, журнал “Фізика і хімія твердого тіла”  виходить одночасно  у двох версіях: 
1) Українською мовою з анотацією   англійською мовою (ISSN 1729-4428 (Print), ISSN 2309-8589 (Online); 
2) Англійською мовою (копія української версії) з анотацією українською мовою (ISSN 2309-8589 (Online);
(обидві версії будуть у знаходитися у відкритому доступі на сайті журналу).

Редакційна колегія, відповідно, просить надсилати статті українською мовою та копію – англійською.ISSN: 2309-8589