Вплив рН реакційного середовища на структуру і властивості нанодисперсних феритів шпінельного типу

B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk

Анотація


В роботі методом золь-гель автогоріня синтезовано однофазний магній-заміщений літієвий ферит при різних значеннях рН реакційного середовища. Синтезовані матеріали досліджувались рентгеноструктурним і мессбауерівським методами. Показано, що рН реакційного середовища відіграє вирішальну роль у формуванні мікроструктури і властивостей синтезованих систем.

Ключові слова: Ферити-шпінелі, метод автоспалювання, мікроструктура.


Посилання


S. Sun, H. Zeng, Size-controlled synthesis of magnetite nanoparticles, J. Am. Chem. Soc., 124, 8204 (2002).

Thapa D, Palkar V R, Kurup M B, et al.,Mater Lett. 58(21), 2692 (2004).

Seema Verma, Jayshri Karande, Arti Patidar, P. A. Joy, Materials Letters 59, 2630 (2005).

L. Liu, H. Z. Kou, W. Ling, et al., J PhysChem B, 110(31), 15218(2006).

A. K. Gupta, M. Gupta, Biomaterials, 26, 3995 (2005).

V. V. Ustinov, A. B. Rinkevich, D. V. Popovetc, Technical Physics 83(4), 104 (2013).

S. B. Wang, Y. L. Min, S. H. Yu, J. Phys. Chem. C, 111(9), 3551 (2007).

J. Chen, L. N. Xu, W. Y. Li, Adv. Mater. 17(5), 582 (2005).

J. Liu, W. Zhang, C. Guo et al., Journal of Alloys and Compounds 479 (1–2), 863 (2009).

H. Waqas, A.H.Qureshi, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 98(2), 355 (2009).

Z. Yue, W. Guo, J. Zhou et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 270(1–2), 216 (2004).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.